Kezdőlap

12. évfolyam 3. szám
A. D.
MMXI

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatónk:

TartalomKözlemények

Egy ágensi életút kezdetei. Szilágyi Sámuel peregrinációja (1728-1732)
Kovács Teofil

A vegyes házasságok jogi szabályozásának története az Erdélyi Nagyfejedelemségben 1841 előtt
Nemes István

Horváth Mihály és Lonovics József. Párhuzamok és ellentétek
Busku Anita Andrea

Pap László és az Állami Egyházügyi Hivatal kapcsolata
Hajdú Éva

Egy katonai akció Pétery József váci püspök kiszabadításáért
Hornyák Máté János


"A katedráról"

Simai Erdős József
Csohány János


Recenziók

Perreau-Saussine, Émile: Catholicisme et democratie
(Ism.: Hantos-Varga Mária)

Véghseő Tamás: "...mint igaz egyházi ember..." A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése
(Ism.: Forgó András)

Zágoni Jenő (szerk.): Baptisták az első világháborúban
(Ism.: Simon Ervin)

Petrőczi Éva: Kagylókürttel harangozni
(Ism.: Szigeti Jenő)