Kezdőlap

14. évfolyam 2. szám
A. D.
MMXIII

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatónk:

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

Társadalmi tanítás és szociális kérdés. Az egyház társadalmi tanításának recepciója a katolikus értelmiség körében, 1931–1944

Petrás Éva

 

 

Közlemények

Benkő István és a Tanácsköztársaság

Molnár Sándor Károly

 

Lengyelek részvétele a nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 1938-ban

Debreceni Péter

 

Egy katolikus főpap vívódásai. Hamvas Endre csanádi püspök és az államhatalom, 1961–1964

Sági György

 

Hálózatok harca

Bertalan Péter

 

 

Summaries in English

The Social Teaching and the Social Question – The Reception of the Catholic Social Teaching among the Hungarian Catholic Intelligentsia, 1931-1944

Petrás, Éva

 

Stephen Benko and of the Hungarian Soviet Republic (Republic of Councils)

Molnár, Sándor Károly

 

Polish participation in the International Eucharistic Congress in 1938

Debreceni, Péter

 

Spiritual Struggles of a Catholic Prelate. Endre Hamvas bishop of Csanád and the state power between 1961 and 1964

Sági, György

 

The Stuggle of Networks

Bertalan, Péter

 

 

Recenziók

Processus Visitationis”. Torkos Jakab egyházlátogatása 1747-ben (ism.: Isó Gergely)

 

Tarpai Szilágyi András: Könyvecske a házasság és válás keresztyéni módjáról (ism.: Szigeti Jenő)

 

Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon, 1920–1945. (ism.: Fazekas Csaba)

 

Freikirchen und Juden imDritten Reich”. Instrumentalisierte Heilsgeschichte, antisemitische Vorurteile und verdrängte Schuld (ism.: Rajki Zoltán)