Kezdőlap

14. évfolyam 3. szám
A. D.
MMXIII

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatónk:

 

 

Tartalom

 

Közlemények

Simon Mágus tanításának és a simonianizmus későbbi gyakorlatának etikai vonatkozásai Hippolütosz Refutatio VI. könyv és a nag-hammadi „Magyarázat a Lélekről” (Ex. An.) alapján

Tóth Tamás Zoltán

 

A szentlászlói pálos kolostor a baranyai Olasz község határában

Patton Gábor

 

„Mit mondasz mindezekre te vallást tsúfoló!” Id. Ercsei Dániel (1744–1809) és a hitvédő irodalom

Hegyi Ádám

 

Az egyházi özvegy-árva tár megalapítása a Tiszáninneni Református Egyházkerületben. Szemere Bertalan intézeti terve 1838-ból

Pályi Kata Zsófia

 

Gerely József karrierje – falak és választóvonalak a katolikus nagygyűlések „szürke eminenciásának” életében

Klestenitz Tibor

 

 

Summaries in English

Some Ethical Aspects of Simon Magus and the Simonian Practice. Discourse from Hippolytus’s Refutatio VI. and the ’Explanation On The Soul’ (Ex. An.)

Tóth, Tamás Zoltán

 

The Szentlászló Pauline Monastery on the Border of the Village Olasz in Baranya County

Patton, Gábor

 

‘What do you Reply now, you Religion-Mocker?’ Dániel Ercsei Senior (1744–1809) and the Apologetic Literature

Hegyi, Ádám

 

Establishment of a Providing Institution for Pastor Widows and Orphans in the Reformed Superintendency of Tiszáninnen. Institution Plan of Bertalan Szemere in 1838

Pályi, Kata Zsófia

 

The Career of József Gerely – Walls and Boundaries in the Life of the „Grey Eminent” of the Hungarian Catholic Assemblies

Klestenitz, Tibor

 

 

Beszámoló

Tóth Krisztina doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védése (ism.: Sági György)

 

 

Recenziók

Flasch, Kurt: Nicolaus Cusanus és kora (ism.: Somodi Imre)

 

Szabó Péter: Élet- és időszemlélet a kora újkori Magyarországon (ism.: Szuromi Kristóf)

 

Shvoy Lajos székesfehérvári püspök amerikai útja, 1937. (ism.: Fazekas Csaba)

 

Vallás, politika, identitás. Szerk.: S. Szabó Péter – Grünhut Zoltán (ism.: Kárbin Ákos)