Kezdőlap

2. évfolyam 2. szám
A. D.
MMI

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Tartalom

Tanulmány

Nőkép a református sajtó tükrében, 1867-1918.
Sárai Szabó Katalin

Közlemények

A reformáció kezdetei Brandenburgi György gyulai és vajdahunyadi uradalmaiban, 1520-1530.
Csepregi Zoltán

John Donne verses bejegyzése egy körmöcbányai diák album amicorumába.
Petrőczi Éva

Adatok a váci püspökség török kori történetéhez.
Molnár Antal

A székely nemesség és a vallási hovatartozás kérdése.
Balogh Judit

Megjegyzések egy készülő forráskiadvány margójára. (Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848/49-es aktáiból)
Sarnyai Csaba Máté - Lakatos Andor

Dokumentumok

II. Aristakes kat'ołikos enciklikája 1475-ből
Nagy Kornél

Kalászatok

Egy orsolyita visszaemlékezése Sopron 1945. évi Nagyhetére
Krisch András

Rendi hagyomány és modernitás konfliktusa - diktatúrák szorításában
Csíky Balázs - Mózessy Gergely

Beszámoló

Az egyház szerepe a 18-19. századi társadalmi modernizációban a Pannon térségben.
Bubnó Hedvig

Recenziók

Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve.
(Ism.: Márkus Mihály)

Baráth Béla Levente: Martonfalvi György (1635-1681) munkásságának jelentősége a Debreceni Református Kollégium és a magyar peregrináció történetében
(Ism.: Csorba Dávid)

Zakar Péter: "Egyedül Kossuth szava parancsolt..." Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről.
(Ism.: Mózessy Gergely)