Kezdőlap

15. évfolyam 1. szám
A. D.
MMXIV

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatónk:

 

 

Tartalom

 

Közlemények

Az esztergom-szentistváni prépostság második vizitációja

C. Tóth Norbert

 

Az 1841. évi vármegyei vegyes házassági tiltakozási mozgalom erdélyi dokumentumai

Nemes István

 

Nemzet és/vagy vallás. A magyarországi görög katolikusok identitása és liturgikus nyelve

Jobbágy András

 

Megoldási kísérlet a kisiskolák helyzetére: a lelkésztanítóság intézménye a református egyházban a Horthy-korszakban

Rébay Magdolna

 

Evangélikus iskolák Sáros vármegye területén a 16. és a 19. században

Kónya Péter

 

 

Dokumentumok

Ellenségeskedés a dunántúli evangélikusok és reformátusok között az 1630-as években

Szvitek Róbert József

 

Lonovics József Majláth György fölötti emlékbeszédének változatai

Busku Anita Andrea

 

Lonovics József: Emlékbeszéd idősb. székhelyi Majláth György m. akad. igazgató tag felett (Szövegkritikai kiadás)

 

 

Summaries in English

The Second Visitation of the Provostry of Esztergom-Szentistván

C. Tóth, Norbert

 

Nation and/or Religion: The Liturgy and Identity of the Greek Catholics in Hungary

Jobbágy, András

 

Documents of the 1841 Intermarriage-Protestation Movement of Transylvanian Counties

Nemes, István

 

An Attempt of Solution for the Condition of Small Schools: the Notion of Pastor Teacherhood in the Calvinistic Church in the Horthy Period

Rébay, Magdolna

 

Animosities between Lutherans and Calvinists of the Transdanubian region in the 1630s

Szvitek, Róbert József

 

Versions of József Lonovics’s Memorial Speech on György Majláth

Busku, Anita Andrea

 

Evangelical schools of ‘Sáros’ county in the 16-19th centuries

Péter, Kónya

 

 

Beszámolók

Milánói Ediktum 1700. – A keresztény egyházak öröksége és feladata a XXI. században (ism.: Holló Péter)

 

 

Recenziók

A késő idők emlékezetében éljenek…” – a Pápai Református Gyűjtemények Jubileumi kötetei (ism.: S. Laczkovits Emőke)

 

Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn (ism.: Kasuba Judit)

 

Erwin Gatz: Die Katolische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert (ism.: Jávor Miklós)