Kezdőlap

15. évfolyam 2. szám
A. D.
MMXIV

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatónk:

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

Az erdélyi katolikus valláspolitika rendszere (1761–1774)

Kovács Kálmán Árpád

 

 

Közlemények

Az 1848-as nemzeti zsinat előkészítése. A felsőpapság és a radikális alsópapság értelmezése – az erdélyi egyházmegye tükrében

Tamási Zsolt

 

Etatizmus, liberalizmus és egyházkép dualizmus kori egyházkritikai vitairatokban

Rada János

 

A katolikus politika dilemmái Magyarországon 1945–46-ban

Hantos-Varga Márta

 

 

Dokumentumok

A sajóvárkonyi plébánia anyakönyvi forrásai (1695. augusztus 18. – 1737. május 4.)

Kovács-Veres Tamás Gergely

 

 

Summaries in English

The Catholic Church Policy System in Transylvania (1761–1774)

Kovács, Kálmán Árpád

 

Preparing for the National Synodus in 1848. Interpretations of the High Priests and the Clergy – in the Mirror of the Transylvanian Dioecesan

Tamási, Zsolt

 

Etatism, Liberalism and the View of the Church in the Controversial Pamphlets Written in the Time of Dualism

Rada, János

 

Dilemmas of the Catholic Politics in 1945 and 1946

Hantos-Varga, Márta

 

The Registry Entries of the Parish in Sajóvárkony (18 August 1695 – 04 May 1737)

Kovács-Veres, Tamás Gergely

 

 

„A katedráról”

Pillanatképek a magyar református lelkészség történetéből

Csohány János

 

 

Beszámolók

A hazai katolikus felsőoktatás könyvkiadási tevékenysége (ism.: Csima Ferenc)

 

Egyháztörténészek I. országos találkozója (ism.: Bánkuti Gábor – Csibi Norbert – Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár)

 

Tusor Péter akadémiai doktori disszertációjának nyilvános védése (ism.: Sági György)

 

 

Recenziók

A. Molnár Ferenc – Oszlánszki Éva: Szenci Molnár Albert zsoltárainak szöveghagyományozódásáról (ism.: Fazekas Júlia)

 

Protestáns mártírológia a kora újkorban (ism.: Vrábel Tünde)

 

Baráth Béla Levente: Hegymegi Kiss Áron Tiszántúl millennium kori püspöke (ism.: Szatmári Judit)

 

Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer jellege (ism.: Nagy Tamás)