Kezdőlap

15. évfolyam 3. szám
A. D.
MMXIV

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatónk:

 

 

Tartalom

 

Közlemények

Lehettek-e a therapeuták keresztények?

Tóth Tamás Zoltán

 

Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban

Oláh Róbert

 

Látzai Szabó József tudós prédikátor élete és munkássága

Pályi Zsófia Kata

 

A pártpolitika a dualizmus korának katolikus nagygyűlésein

Klestenitz Tibor

 

A Fel barátim drága Jézus kezdetű ének története Magyarországon

Molnár Sándor Károly

 

 

Dokumentumok

A káptalanok 1936-os értekezletének tanulságai

Tóth Krisztina

 

 

Summaries in English

’Therapeutae’ were Christians?

Tóth, Tamás Zoltán

 

Bibles at the Libraries of the Hungarian Reformed Ministers in the Early Modern Period

Oláh, Róbert

 

The Life and Work of József Látzai Szabó, Scientist and Pastor

Pályi, Zsófia Kata

 

Party Politics at the Catholic Congresses in the Age of Dualism in Hungary

Klestenitz, Tibor

 

A History of the Song Hold the Fort in Hungary

Molnár, Sándor Károly

 

Lessons of a Meeting of Hungarian Chapters in 1936

Tóth, Krisztina

 

 

„A katedráról”

Túlvilági kalandok. Adalékok a magyarországi spiritizmus történetéhez

Szigeti Jenő

 

 

Recenziók

Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504–1518) (ism.: Restás Attila)

Kubinyi. Szerk.: Széles Tamás. (ism.: Csima Ferenc)

Arndt, Agnes: Rote Bürger. Eine Milieu- und Beziehungsgeschichte linker Dissidenz in Polen. (ism.: Eperjesi Zoltán – Hornyák Máté János)