Kezdőlap

16. évfolyam 1. szám
A. D.
MMXV

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

 

Új rovatot indítunk

 

 

Közlemények

 

Henrike Maria Zilling Tertullianus-kutatásai

Szlávik Gábor

 

Szellemjárás a késő 16. századi német evangélikus teológiában. Visszatérhetnek-e a földre a holtak lelkei?

Ittzés Gábor

 

Comenius hatása a Svéd Birodalomban és Magyarországon

Bűdi Regina

 

„In Nocte Nativitatis Domini…” A karácsonyi elmélkedés Rákóczi Confessio Peccatoris c. művében

R. Várkonyi Ágnes

 

Az „ébredési mozgalom” első nagy hulláma az amerikai kolóniákon

Zádorvölgyi Zita

 

A magyar katolicizmus és az „igazi demokrácia” 1945–46-ban

Hantos-Varga Márta

 

 

Summaries in English

Henrike Maria Zilling’s Recent Results on Tertullian Research

Szlávik, Gábor

 

Ghosts and Spirits in Later Sixteenth-Century German Lutheran Theology: Can Departed Souls Return to Earth?

Ittzés, Gábor

 

Influence of Comenius’ idea to Swedish and Hungarian education in the 17th century

Bűdi, Regina

 

’In Nocte Nativitatis Domini…’ Christmas Meditation in Rákóczi’s Work Confessio Peccatoris

R. Várkonyi, Ágnes

 

The First Great Awakening in the North American British Colonies

Zádorvölgyi, Zita

 

Hungarian Catholicism and the ‘True Democracy’ in 1945 and 1946

Hantos-Varga, Márta

 

 

Kalászatok

„Bába lelte Babonák”

Miskolczy Ambrus

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

Szőlősi P. Pál diák ajándéka (ism.: Csorba Dávid)

 

 

Beszámolók

„Őrszavak.” R. Várkonyi Ágnes emlékére (Várkonyi Gábor)

 

In memoriam Ladányi Sándor (1937–2014) (Molnár Sándor Károly)

 

A bécsi Augustineum és Magyarország. (Tóth Krisztina)

 

Felekezetiség és társadalmi identitás. (Baros-Gyimóthy Eszter)

 

 

Recenziók

Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép-és kora újkorban. (ism.: Erdős Zoltán)

 

Gáborjáni Szabó Botond: Kazay Sámuel és a Debreceni Kollégium. (ism.: Oláh Róbert)

 

Hajagos Csaba: „Készen van a tornyos templom. Dícsértessék a Jézus!” (ism.: Sóber Péter)