Kezdőlap

16. évfolyam 3. szám
A. D.
MMXV

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

 

Tanulmányok

 

A székesfehérvári prépostság és bazilika korai története

Thoroczkay Gábor

 

Rudnay Sándor érseki beiktatásának irodalmi reprezentációja

Vaderna Gábor

 

 

Közlemények

 

Mérföldkő a magyar és román görögkatolikusok egyháztörténet-írásában

Katkó Márton Áron

 

Az erdélyi katolikus közösség gazdasági helyzetének változása az impériumváltás után, különös tekintettel az Erdélyi Katolikus Státus által kezelt vagyonrészekre

Sarnyai Csaba Máté

 

 

Summaries in English

 

Early History of the Székesfehérvár Basilica and Provostship

Thoroczkay, Gábor

 

Poetical Representation of the Installation Ceremony of Sándor Rudnay

Vaderna, Gábor

 

Milestone in the Hungarian and Romanian Greek Catholic Historiography

Katkó, Márton Áron

 

Economic Conditions of the Roman Catholic Community in Transylvania after the Change of Countries, with Special Regards to the Properties of the Transylvanian Catholic Status

Sarnyai, Csaba Máté

 

 

„A katedráról”

 

A katolikus egyház reprezentációja egy Horthy-korszakbeli történelemtankönyv-sorozatban

Somodi Imre

 

 

Kalászatok

 

Egy különös barátság a szolgálatok látókörében. Endrédy Vendel zirci főapát és Germanus Gyula orientalista

Udvarvölgyi Zsolt

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

Geleji Katona István disputációjának fogalmazványa. David Pareus autográf kéziratában (Oláh Róbert)

 

Könyvek Sajószentpéteri István és rokonai könyvtárából (Csorba Dávid)

 

 

Recenziók

 

Száraz Orsolya: Paolo Segneri (1624–1694) és magyarországi recepciója (ism.: Ivancsó Mária)

 

Távol az Araráttól (ism.: Molnár Sándor Károly)

 

Rónay László: Egyenes gerinccel. A magyar katolicizmus Trianontól a világválságig (ism.: Fazekas Csaba)

 

Menedék – A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 1950–1958 között végzett diákok visszaemlékezései (ism.: Pótor Barnabás)