Kezdőlap

16. évfolyam 4. szám
A. D.
MMXV

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

 

Közlemények

 

A veszprémi egyházmegye alsópapságának fegyelmi ügyei, konfliktusai 1847–1849 között (Esettanulmányok)

Fogl Krisztián Sándor

 

Zsidókérdés a két világháború közötti Lengyelország vezető katolikus napilapjaiban

Debreceni Péter

 

A 2011–2012-es egyházügyi törvények hatásai a Magyar Pünkösdi Egyházra

D. Nagy Balázs Milán

 

 

Dokumentumok

 

Mentőakció a „keresztény sajtóért” 1926-ban. (Zichy János levele Festetics Taszilónak)

Fazekas Csaba – Klestenitz Tibor

 

Dokumentumok a Szolnok megyei egyházpolitikáról az 1970-es évekből

Beke Péter

 

 

Summaries in English

 

The Veszprém Diocese’s Lower Clergy Disciplinary Affairs and Conflicts between 1847–1849

Fogl, Krisztián Sándor

 

Jewish Question in the Leading Catholic Dailies in the Second Polish Republic

Debreceni, Péter

 

The Effects of the Church Acts of 2011-12 on the Pentecostal Church of Hungary

Nagy, Balázs Milán D.

 

Rescue Action for the Hungarian ’Christian Press’ in 1926

Fazekas, Csaba – Klestenitz, Tibor

 

Documents about Church Policy in Szolnok County from the 1970’s

Beke, Péter

 

 

Disputa

 

A húsvéti Exsurge-vasárnaptól a visegrádi székesegyházig. (Eberhard Windecke magyarra ferdítve az 1384–86-os évek magyarországi eseményeiről)

Süttő Szilárd

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

Debreceni Ember Pál újabb könyvei (Csorba Dávid)

 

Pápai Páriz Ferenc két könyve a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet antikva-gyűjteményében (Kurta József)

 

 

Beszámolók

 

Hetven éve hunyt el Gyárfás Elemér (1884–1945), az Erdélyi Római Katolikus Státus világi elnöke (Sas Péter)

 

Egy elfelejtett pap, Gigler Károly (1897–1965) emlékére (Zentai István)

 

 

Recenziók

 

Galla Ferenc: Pálos missziók Magyarországon a 17–18. században (ism.: Oláh P. Róbert)

 

Tóth Krisztina: A szombathelyi egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején (1936–1944) (ism.: Kisvarga Gábor)

 

Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában. Tanulmányok és inventárium (ism.: Csíky Balázs)

 

Varga Szabolcs: A magyaregregyi Mária-kegyhely és búcsú története (ism.: Máté Gábor)