Kezdőlap

3. évfolyam 1. szám
A. D.
MMII

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Tartalom

Tanulmány

Nyugat-Kis-Ázsia városi szervezete és tartományi igazgatása a keresztény közösségek megszilárdulása idején (történeti vázlat) I.
Szlávik Gábor

Közlemények

Válság vagy megújulás? Az ágoston-rendi remeték magyar provinciája és a rendi reform ügye a késő középkorban
Erdélyi Gabriella

Vallási tolerancia és szabadkereskedelem Émeric Crucé univerzalista nézetrendszerében
Molnár Máté

Orbis Sensualium Pictus - A' Látható Világ lefestve. Joh. Amos Comenius művének s különböző kiadásainak összehasonlításából nyert néhány tanulság
Nagy Károly Zsolt

Katolikus főpapok munkája az országgyűlés felsőházában 1927-től a Bethlen-kormány bukásáig
Latorcai Csaba

Unitárius felekezeti pantheonizáció a kolozsvári Házsongárdi temetőben
Tóth Vilmos

Dokumentumok

Tótfalusi Kis Miklós felmentése
Fekete Csaba

Beszámoló

Ebenhöch Ferenc kanonok személyes iratai - egy pillantás a Győri Egyházmegyei Levéltár iratanyagára
Katona Csaba

Kalászatok

A balkányi jobbágy házassága, a geszterédi plébános szitkozódása és az egyházpolitika 1841-ben
Fazekas Csaba

Recenziók

Kőszeghy Miklós: Dávid.
(Ism.: Kovács Csongor)

Balogh Béla: A máramarosszigeti református líceum diáksága, 1682-1851
(Ism.: Dankó Imre)

Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus, 1700-1756.
(Ism.: Szigeti Jenő)