Kezdőlap

17. évfolyam 3. szám
A. D.
MMXVI

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

 

Tanulmányok

 

A budapesti református belmisszió központja. A Németajkú Ev. Ref. Leányegyház rövid története (1859–1912)

Kovács Ábrahám

 

A kalocsai érseki szék 1961-es megüresedése

Sági György

 

 

Dokumentum

 

Ravasz László dunamelléki református püspök hivatalos levelezéséből

Sas Péter

 

 

Summaries in English

 

The centre of Reformed home mission in Budapest. A short history of the German-speaking Affiliation (1859–1912)

Kovács, Ábrahám

 

’Vacantia sedis’ of Kalocsa in 1961

Sági, György

 

From Bishop László Ravasz of Dunamellék official correspondence

Sas, Péter

 

 

Kalászatok

 

Egy egyházpolitikai röpirat utóélete 1848-ban

Fazekas Csaba

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

A gályarabok emlékérméi (Csorba Dávid)

 

Ein neulich aufgefundenes Büchlein aus der Privatbücherei von Johannes/ János Csécsi Sr. Ein kleines Exempel aus der großen Geschichte der Peregrinatio librorum (Ferenc Postma)

 

 

Beszámolók

 

Tusor Péter Pázmány, a jezsuita érsek. Kinevezésének története, 1615–1616 (Mikropolitikai tanulmány) című könyvének bemutatója. (ism.: Tóth Krisztina)

 

Emlékiratok, naplók és magánlevelezések mint az egyháztörténet-írás forrásai. Egyháztörténészek 3. Országos Találkozója. (ism.: Sz. Nagy Gábor)

 

 

Recenziók

 

Fedeles Tamás: „Isten nevében utazunk.” Zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a középkorban. (ism.: Horváth Illés)

 

Gábor Csilla: Laus et polemia. Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban. (ism.: Erdős Zoltán)

 

„Nehéz időkben dönteni kell”. A veszprémi püspökség a második világháború idején. (ism.: Mózessy Gergely)

 

Bertalan Péter: A Pálos rend és az állambiztonság küzdelme. Hálózatok szorításában. (ism.: Rosta Péter)

 

Mezey András: Hittan a katakombákban. A Csongrád megyei nem hivatalos ifjúságpasztoráció története, 1946–1980. (ism.: Szabó Csaba)

 

Katolikus egyháztörténelem az oktatásban. Nemzetközi trendek, új szempontok. (ism.: Dévényi Anna)