Kezdőlap

17. évfolyam 4. szám
A. D.
MMXVI

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

 

Tanulmányok

 

A politikai protestantizmus mint interakció a századfordulón

Kovács Kálmán Árpád

 

 

Közlemények

 

Sírás a 17. századi itáliai jezsuita népmissziókban

Száraz Orsolya

 

A felvidéki és kárpátaljai egyetemes református egyház törvényalkotó munkája a két világháború között. A lévai és a pozsonyi zsinatok

Harsányi Béla

 

A baptisták Magyarországon 1945 és 1950 között

Bacsó Benjámin

 

 

Summaries in English

Hungarian Political Protestantism as Interaction at the Turn of the Century

Kovács, Kálmán Árpád

 

Weeping in Jesuit Missions in 17th Century Italy

Száraz, Orsolya

 

Law-Maker Activity of the Reformed (Calvinist) Church in Upland and Subcarpathia (Slovakia) in the Interwar Period

Harsányi, Béla

 

Baptists in Hungary between 1945 and 1950

Bacsó, Benjámin

 

 

„A katedráról”

 

A második világháború interpretációja a Magyarországi Református Egyházban

Fazekas Csaba

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

Adalék Geleji Katona István és Friedrich Spanheim kapcsolatához

Oláh Róbert

 

Gyöngyösi Pál angliai könyve

Csorba Dávid

 

 

Beszámoló

 

Enlightenment and Catholicism in Central Europe. (Budapest, 2016. június 2–3.)

Marion Jansky – Thomas Wallnig (ford.: Forgó András)

 

„Impavide inter ruinas”. Egyháztörténeti konferencia. (Veszprém, 2016. augusztus 24–25.)

Mózessy Gergely

 

 

Recenziók

 

Balatonfüredi panaszkönyv, 1836–1840. Sajtó alá rend.: Hudi József. (ism.: Kovács Emőke)

 

Az 1931. és 1942. évi egri egyházmegyei zsinatok. Sajtó alá rend.: Tengely Adrienn. (ism.: Löffler Erzsébet)

 

Somorjai Ádám OSB – Zinner Tibor: A Szabadság térről Washingtonon át a Vatikánba – és vissza. Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek követségi levelezése az Apostoli Szentszékkel, 1956–1971. (ism.: Hamerli Petra)

 

Miklós Péter: „A nemzet érdekeit tartva mindenkor szem előtt”. Mindszenty József koalíciós évekbeli tevékenységéről. (ism.: Solymosi Miklós Róbert)

 

Hit – tudomány – közélet. A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914–1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása. (ism.: Ugrai János)