Kezdőlap

18. évfolyam 1. szám
A. D.
MMXVII

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

Közlemények

 

Adalékok a Rákóczi-szabadságharc és a román felekezetiség kapcsolatához, különös tekintettel a nagyberivói Boér családra

Demjén Balázs Ádám

 

A Szent Miklós Magyarországi Uniós Szövetség

Godzsák Attila

 

Történelmi hálózatok. Magyar Pálos Rend contra Állambiztonság

Bertalan Péter

 

Kádár János a Vatikánban

Izsák Norbert

 

A pünkösdi mozgalom missziótörténete 1940–1989 között

Nagy-Ajtai Ágnes

 

 

Summaries in English

 

Data to the Relation between the Rákóczi War of Independence and the Romanian Confessionality, with Special Regards to the Family Boér of Nagyberivó

Demjén Balázs Ádám

 

Saint Nicolaus Union Alliance of Hungary

Godzsák Attila

 

Historical Networks. Hungarian Pauline Order contra State Security

Bertalan Péter

 

János Kádár in the Vatican

Izsák Norbert

 

The Mission History of the Hungarian Pentecostal Movement, 1940–1989

Nagy-Ajtai Ágnes

 

 

„A katedráról”

 

„A politika nem a mi feladatunk”. A Szív politikai állásfoglalásai a koalíciós időszakban

Sz. Nagy Gábor

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

Hungaricák Canterbury érsekének könyvtárában

Csorba Dávid

 

Adalékok a gályarab prédikátorok emlékérméihez

Bujtás László Zsigmond

 

 

Beszámoló

 

Egyháztörténeti konferencia Pyrker János László szepesi püspök, velencei pátriárka és egri érsek tiszteletére

Löffler Erzsébet

 

 

Recenziók

 

Miklós Péter: Az emlékezés világai. Művelődéstörténeti tanulmányok. (ism.: Fábián Borbála)

 

Zsinatok a Csanádi egyházmegyében a 19–20. században. Szerk.: Zakar Péter. (ism.: Fazekas Csaba)

 

Pascal Fontaine: Út Európa szívébe, 1953–2009. (ism.: Erdődy Gábor)

 

Kovács Lőrinc: Az egyház a jóléti világban. (ism.: Bába Szilvia)