Kezdőlap

18. évfolyam 3. szám
A. D.
MMXVII

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

Tanulmány

 

A történelmi egyházak és az újprotestáns entitások kapcsolata Magyarországon a 19–20. században

Rajki Zoltán

 

 

Közlemények

 

A taoizmus szerepe a kínai politikai kultúrában

Kasznár Attila

 

Reformáció a Székelyföldön

Balogh Judit

 

A „lankadatlan fürge szorgalmú” Ürmösi Sándortól a „szegény, szerencsétlen” Ürmösi Sándorig. – Kriza János legkorábbi ismert gyűjtőjének életpályája II.

Szakál Anna

 

Kísértő téveszme vagy kreatív megoldás? Katolikusok és baloldaliak összefogásának igénye az 1930-as évek elején Magyarországon és Franciaországban

Hantos-Varga Márta

 

A nők szerepe és lehetőségei az amerikai pünkösdi közösségekben

Nagy-Ajtai Ágnes

 

 

Summaries in English

 

Relations between the Historically Established Churches and the New Protestant Entities in Hungary in the 19th-20th Centuries

Rajki, Zoltán

 

The Role of Taoism in the Chinese Political Culture

Kasznár, Attila

 

Reformation in Székely (Seckler) Land

Balogh, Judit

 

An Ethnographic Collector of the 19th Century Hungary: Life of Sándor Ürmösi II.

Szakál, Anna

 

A Haunting Fallacy Or A Creative Solution? The Idea of the Collaboration of Catholics and Left-Wingers in Hungary and France at the early 1930s

Hantos-Varga, Márta

 

Roles And Opportunities Of Women In Pentecostal Denominations In The US

Nagy-Ajtai, Ágnes

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

Apáczai Csere János könyvajándéka (Bujtás László Zsigmond)

 

 

Beszámolók

 

„Hűséggel Rómához, hűséggel a Pápához”. Konferencia Jekelfalusy Vince püspök szentelésének 150. évfordulója alkalmából (ism.: Bechtold Panna)

 

A reformáció útjai. A Mika Sándor Egyesület műhelykonferenciája (ism.: Csermelyi József)

 

 

Recenziók

 

Az 1863. évi kalocsai tartományi zsinat. (ism.: Klestenitz Tibor)

 

A Székesfehérvári Egyházmegye Zsinatai a 20. század első felében. (ism.: Kisvarga Gábor)

 

Szűz Mária segítségével. A turbéki Mária-kegyhely története. (ism.: Gőzsy Zoltán)

 

Peregrinatio Sancta. Le bolle dei Giubilei dall’Archivio Segreto Vaticano. (ism.: Kanász Viktor)