Kezdőlap

18. évfolyam 4. szám
A. D.
MMXVII

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

Tanulmány

 

A protestáns uniómozgalom története a dualizmus korszakában

Szász Lajos

 

 

Közlemények

 

Eger püspöki város rangemelési törekvései a török hódoltság végétől a polgári korszakig

Löffler Erzsébet

 

Katolikus nőként a társadalom és a kultúra szolgálatában. Gróf Zichy Rafaelné (1877–1964) munkássága a két világháború között

Bárány-Szilfai Alida

 

Kalocsa megmentője, Grősz József érsek

Sági György

 

„Nyilvántartva.” A veszprémi püspöki palota munkatársai a jelentések tükrében 1957 tavaszán

Karlinszky Balázs

 

Az Állami Egyházügyi Hivatal megyei és püspöki megbízottjának tevékenysége Heves megyében az 1950-es években

Mikó Zsuzsanna

 

Az állam és a vallási közösségek közötti viszony átalakulása 1988–1990 között

Lugosi-Szabó Gergely

 

 

Summaries in English

 

The history of the protestant unionist movement in the age of Dualism

Szász, Lajos

 

Promotional attempts of the episcopal city of Eger from the end of the Turkish occupation until the civil era

Löffler, Erzsébet

 

In the service of society and culture as a catholic woman. The work of countess Rafaelné Zichy between the two world wars

Bárány-Szilfai, Alida

 

Savior of Kalocsa, Archbishop József Grősz

Sági, György

 

„Registered”. Personnel of the Veszprém episcopal palace in the mirror of reports in the spring of 1957

Karlinszky, Balázs

 

The activity of the county and episcopal commissioner of the State Office of Church Affairs in Heves county in the 1950s

Mikó, Zsuzsanna

 

The transformation of the relationship between the state and religious communities, as well as its specific examination of the Hungarian Catholic Church in relation to the period 1988–1990

Lugosi-Szabó Gergely

 

 

Dokumentumok

 

Egy érsekújvári református gyülekezeti forrás 1640-ből (Oláh Tamás)

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

Adatok Medgyesi Pál peregrinációjához és három könyvéhez (Csorba Dávid)

 

Bihar vármegye állásfoglalásai egy álnéven megjelent könyv ügyében, 1838–1839 (Fazekas Csaba)

 

 

Beszámoló

 

„La revanche de Dieu”. Vallás és politika a modern korban (ism.: Botos Máté)

 

 

Recenziók

 

Forgó András: Egyház, rendiség, politikai kultúra. (ism.: Tusor Péter)

 

Kovács Ábrahám: Nemzetközi kálvinizmus Európa perifériáin. (ism.: Szigeti Jenő)

 

Tóth Tamás: A Pápai Magyar Intézet, Róma. (ism.: Hamerli Petra)

 

Fazekas Csaba – Jakab Attila – Petrás Éva – Szita Szabolcs: A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház története a kezdetektől napjainkig. (ism.: Holló Péter)