Kezdőlap

19. évfolyam 1. szám
A. D.
MMXVIII

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

Szerkesztőségi közlemény

 

Tanulmány

 

Hans von Weispriach és a nyugat-magyarországi reformáció

Csermelyi József

 

 

Közlemények

 

Adatok a 16. századi román reformált püspökség történetéhez

Nagy Levente

 

Az 1606. és 1608. évi artikulusok és a kegyúri jog: két példa a szabad vallásgyakorlat érvényesítési kísérletére az 1610-es években

Kruppa Tamás

 

1617 – a reformáció századik évfordulója Magyarországon

Szabó András

 

Isten nevében (?) Az első világháború protestáns értelmezései

Csíki Tamás

 

Protestáns magyar bölcselők emberképe 1.

Veres Ildikó

 

A Hetednapi Adventista Egyház és az Állami Egyházügyi Hivatal kapcsolata 1984-ben

Holló Péter

 

 

Summaries in English

 

Hans von Weispriach and the Reformation in Western Hungary

Csermelyi, József

 

Some Details about the History of the first Calvinist Romanian Episcopate

Nagy, Levente

 

Acts of 1606 and 1608 and the Patron’s Law: Two Examples for the Attempt of the Validating of the Free Religious Practice

Kruppa, Tamás

 

The Centenary of the Reformation in Hungary (1617)

Szabó, András

 

In the Name of God (?) Protestant Interpretations of the World War I.

Csíki, Tamás

 

Hungarian Protestant Thinkers on the Idea of Man I.

Veres, Ildikó

 

The Relation between the Hungarian Union of the Seventh-day Adventist Church and the Hungarian State Office for Church Affairs in 1984

Holló, Péter

 

 

„A katedráról”

A reformáció öröksége (Csohány János)

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

Otrokocsi Fóris Ferenc hollandiai könyvajándékozásainak nyomában (Bujtás László Zsigmond)

 

 

Beszámolók

 

Mosonmagyaróvár és Győr 1956-ban. A győri Szent László Látogatóközpont 1956-os kiállítása, 2016–2017 (ism.: Semsei Ferenc)

 

Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században (ism.: Sterner Dániel – Vértesi Lázár)

 

Fejérdy András habilitációja (ism.: Bárány Zsófia)

 

 

Recenziók

 

Hermann István: A Veszprémi Egyházmegye igazgatása a 18. században, 1700–1777. (ism.: Dominkovits Péter)

 

Magyarország és a római Szentszék. II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században. (ism.: Horváth Terézia – Menyhárt Ágnes – Sági György)

 

800 éves a domokos rendtartomány. (ism.: Bakó Balázs)