Kezdőlap

19. évfolyam 2. szám
A. D.
MMXVIII

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

Közlemények

 

Az „igényre szabott” 1610-es Fides Iesv et Iesvitarvm?

Szolnoki Zsolt

 

Angolszász hatások a 19. századi magyar népi vallásosságra

Szigeti Jenő

 

Salkaházi Sára, a szociális testvér

Vasas Ilona

 

Egy vértelen vértanú életútja. Adalékok Pétery József váci püspök életéhez, különös tekintettel az 1956-os forradalomra

Földváry Gergely

 

A reformáció gondolatvilágának, üzeneteinek tükröződése Dr. Koncz Sándor életművében

Horváth Krisztina

 

Protestáns magyar bölcselők emberképe 2.

Veres Ildikó

 

 

Summaries in English

 

A ‘customized’ Fides Iesv et Iesvitarvm (1610)?

Szolnoki, Zsolt

 

Anglo-Saxon Influences of Popular Religiosity in the 19th Century Hungary

Szigeti, Jenő

 

Sára Salkaházi, the Social Sister

Vasas, Ilona

 

A Bloodless Martyr’s Life.

Additional information of the life of bishop József Pétery of Vác, with special focus on the Hungarian Revolution of 1956

Földváry, Gergely

 

Reflections of the Ideology, Messages of the Reformation in the Works of Dr. Sándor Koncz

Horváth, Krisztina

 

Hungarian Protestant Thinkers on the Idea of Man 2.

Veres, Ildikó

 

 

Kalászatok

 

Bét HaKneszet – A gyülekezet háza

Wintermantel Balázs

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

Czeglédi István debreceni kiadványterve (Csorba Dávid)

 

Különleges Bibliák az Eperjesi Evangélikus Kollégiumban (Kónya Annamária)

 

 

Beszámolók

 

Emlékkonferencia Szmrecsányi Lajos halálának 75. évfordulójára (ism.: Szemán László)

 

 

Recenziók

 

Gyöngyösi István levelei és iratai. (ism.: Mihalik Béla)

 

A könyvkiadó egri Líceum. (ism.: Tengely Adrienn)

 

Hatos Pál: Szabadkőművesből református püspök. Ravasz László élete. (ism.: Molnár Sándor Károly)

 

Amerikai magyar református lelkészek életútja adattári rendszerben, 1891–2000. (ism.: Kocsis Attila)

 

Gianone András – Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések Magyarországon. (ism.: Fazekas Csaba)