Kezdőlap

19. évfolyam 3. szám
A. D.
MMXVIII

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

Közlemények

 

Szent László fejereklyetartói

Horváth Illés

 

Apponyi Albert 1917-es törvénytervezete a katolikus autonómiáról

Anka László

 

Konfliktusra determinálva. Mindszenty József bíboros és Nagy Töhötöm kapcsolata

Petrás Éva

 

 

Dokumentumok

 

Püspöki jelentések a bécsi udvarhoz 1804 és 1835 között. (Fischer István egri érsek jelentésének közlésével) (Galán-Fazekas Ibolya)

 

 

Summaries in English

 

Relics and Busts of Saint Ladislaus in the Sigismund’s Era

Horváth, Illés

 

Albert Apponyi’s 1917 Proposed Legislation on Catholic Autonomy

Anka, László

 

Doomed to Conflicts. The Relationship of Cardinal József Mindszenty and Töhötöm Nagy

Petrás, Éva

 

Diocesan Reports Written to the Court of Vienna Between 1804 and 1835. With the Publication of the Report of István Fischer, the Archbishop of Eger

Galán-Fazekas, Ibolya

 

 

Adattár

 

Ami a középkori veszprémi székesegyház oltárairól tudható – titulusaik, oltárigazgatóik és elhelyezkedésük (Karlinszky Balázs)

 

 

Disputa

 

Szociális gondoskodás az iszlámban a magyarországi közösségek példáján keresztül (Verbényi Zoltán)

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

A gályarabok könyvei: Jablonczai Sámuel kötete (Csorba Dávid)

 

 

Beszámolók

 

A modern kori egyháztörténet-írás nagyszabású projektje. Beszélgetés Balogh Margittal a zsinat- és nagygyűlés-kutatásokról (készítette: Fazekas Csaba)

 

 

Recenziók

 

Rinn, Angela: Die Kurze Form der Predigt. (ism.: Baranyai Balázs)

 

Takács Gábor: Johann Michael Sailer. A centrum unitatis újrafelfedezője. (ism.: Gőzsy Zoltán)

 

Cúthné Gyóni Eszter: „Nem harcolunk, de nem is búcsúzunk…” (ism.: Gianone András)

 

Miklós Péter: A katolikus egyház Hódmezővásárhelyen. (1944–1950) (ism.: Fazekas Csaba)

 

Somorjai Ádám OSB: Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában. (ism.: Mózessy Gergely)