Kezdőlap

3. évfolyam 2. szám
A. D.
MMII

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatóink:

Tartalom

Tanulmány

Nyugat-Kis-Ázsia városi szervezete és tartományi igazgatása a keresztény közösségek megszilárdulása idején (történeti vázlat) II.
Szlávik Gábor

Közlemények

Polijahvizmus és Asera-hit Izraelben a Kr. e. 9. században
Kőszeghy Miklós

A váradi biblia helye a magyar puritanizmus irodalmában
Petrőczi Éva

A református egyház irányító szerepe az egyháztagok mindennapi életében. (Kunhegyes jegyzőkönyvi és anyakönyvi bejegyzéseinek néhány tanulsága a 18-19. századból.)
Dienes Erzsébet

Egészségügyi viszonyok a Sárospataki Református Kollégiumban a 18-19. század fordulóján
Ugrai János

Az Erdélyi Római Katolikus Státus
Sas Péter

Az állam és az egyház kapcsolatának jellemző vonásai a Kádár-korszakban
Rajki Zoltán

"A katedráról"

Református egyháztörténeti szaktanfolyamok, 1963-1971
Csohány János

Dokumentum

Szász Károly kultuszminisztériumi államtitkár válasza a katolikus püspöki kar emlékiratára, 1848. december
Fazekas Csaba

Kalászatok

Pataki rektor adta - pataki lelkész kapta könyv (1615)
Fekete Csaba

Recenziók

Wallmann, Johannes: A pietizmus.
(Ism.: Balogh Judit)

Petrőczi Éva: Fél-szentek és fél-próféták.
(Ism.: Szigeti Jenő)

Molnár János: A Nagyváradi (Királyhágómelléki) Református Egyházkerület története, 1944-1989.
(Ism.: Dienes Dénes)

Szabadi István: válogatott határozat-szövegek a beregi református egyházmegye első jegyzőkönyvéből.
(Ism.: Varga Gábor)