Kezdőlap

19. évfolyam 4. szám
A. D.
MMXVIII

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

Tanulmány

 

Magyarország bíboros protektorátusa a 15–17. században. (Áttekintés)

Tusor Péter

 

 

Közlemények

 

Egyházi karrier és társadalmi mobilitás a 18–19. század fordulóján. Johann Ladislaus Pyrker és Kis János példája

Vaderna Gábor

 

„Botrány” az 1908. évi császárjubileum körül a Győri Királyi Katolikus Tanítóképzőben

Donáth Péter

 

A protestáns napilap kérdése Magyarországon, 1890–1918

Klestenitz Tibor

 

Egyházi források Izsák és Orgovány 1919 és 1921 közötti történetéről

Miklós Péter

 

 

Summaries in English

 

Cardinal Protectorate of Hungary in the 15th – 17th Centuries (Outline)

Tusor, Péter

 

Ecclesiastical Career and Social Mobility at the Turn of the 18th and 19th Centuries. The Examples of Johann Ladisalus Pyrker and János Kis

Vaderna, Gábor

 

‘Scandal’ about the Caesar’s Jubilee in the Royal Teacher Training College of Győr in 1908

Donáth, Péter

 

The Question of the Protestant National Daily Newspaper in Hungary, 1890–1918

Klestenitz, Tibor

 

Ecclesiastical Sources from the History of Izsák and Orgovány between 1919 and 1921

Miklós, Péter

 

 

„A katedráról”

 

Keresztény új vallási és vallási megújulási mozgalmak Magyarországon 1945-től napjainkig

Havasi Virág

 

 

Adattár

 

Esperesek a Székesfehérvári Egyházmegyében 1949-től napjainkig (Schattmann Ferenc)

 

Esperesek a Székesfehérvári Egyházmegyében 1949-től napjainkig. Adattár (Schattmann Ferenc)

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

Apáti Miklós 1686-os leideni disputációjának újabb dedikált példánya (Bujtás László Zsigmond)

 

 

Recenziók

 

Forgács Gyulától Deme Lászlóig. Dokumentumok a péceli református egyházközség 20. századi történetéhez (ism.: Fazekas Csaba)