Kezdőlap

20. évfolyam 1. szám
A. D.
MMXIX

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

Szerkesztőségi közlemény

 

Közlemények

 

Mariánus ferencesek Mesztegnyőn a 18. században

Knapp Éva

 

A papné szerepkör kialakulása, különös tekintettel a Tiszán inneni egyházvidékre

Bátoriné Misák Marianna

 

Zadravecz István O.F.M. tábori apostoli helynök dotálása (1920–1926)

Tóth Krisztina

 

Székely értelmiségiek a „virágzó” román diktatúra idején a Securitate görbetükrében

Molnár János

 

 

Summaries in English

 

Marian Franciscans in Mesztegnyő in the 18th Century

Knapp, Éva

 

The Pastor's Wife: Formation of the Role of the Position

Bátoriné Misák, Marianna

 

The Allowance of the Military Vicar István Zadravecz O.F.M. (1920–1926)

Tóth, Krisztina

 

Hungarian (Szekler) Intellectuals in Romania in the Mirror of Securitate

Molnár, János

 

 

Kalászatok

 

A koronázási jelképek 1978-as visszaadásának kérdései az amerikai magyar sajtóban

Dudás Róbert Gyula

 

 

Adattár

 

Magyar református püspökök adattára a 20. században (Molnár Sándor Károly)

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

A gályarabok könyvei: Rimaszombathi Kies János kötete (Csorba Dávid)

 

 

Recenziók

 

„A mi reformata szent ekklésiánk…” Református hétköznapok Bihar vármegyében. (1689–1849) (ism.: Kovács Teofil)

 

Lénár Andor: A Váci egyházmegye Hanauer Árpád István püspöksége idején. (1919–1942) (ism.: Klestenitz Tibor)