Kezdőlap

20. évfolyam 2. szám
A. D.
MMXIX

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

 

Közlemények

 

Képvita és phantasia. A phantasia-imaginatio szerepe a katolikus képtisztelettel kapcsolatos kora újkori argumentációban

Tasi Réka

 

A Lelki Ábécé egyháztörténeti megközelítésből

Bátoriné Misák Marianna

 

Természeti racionalista vagy bibliás magyar református tradicionális teológus? Tompa Mihály gondolkodásának szellemi háttere és teológiai látásmódja

Kovács Ábrahám

 

Giesswein Sándor keresztényszociális reformeszméinek kulcsfogalmai

Sarnyai Csaba Máté

 

Református belmissziói munka Kárpátalján a múlt század 20-as–30-as éveiben

Harsányi Béla

 

 

Summaries in English

 

Debate on images, and phantasia. The role of phantasia-imaginatio in early modern argumentation concerning Catholic veneration of images

Tasi, Réka

 

Lelki Ábécé (’Spiritual ABC’) from Church History Approach

Bátoriné, Misák Marianna

 

A Natural Rationalist or a Traditional and Bible-Centered Hungarian Reformed Theologian? Mihály Tompa’ Intellectual Milieu and His Theology

Kovács, Ábrahám

 

Key concepts in Sándor Giesswein’s Christian-social reform ideas

Sarnyai, Csaba Máté

 

Reformed missionary work in Transcarpathia in the 20-30s of the previous century

Harsányi, Béla

 

 

Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok

 

Sárkány Pál ajándékai 1777-ből. (Bujtás László Zsigmond)

 

 

Beszámolók

 

A „vértelen” ellenreformáció. (ism.: Hermann István – Jakab Réka)

 

 

Recenziók

 

Lehner, Ulrich L.: The Catholic Enlightenment. The Forgotten History of a Global Movement. (ism.: Porpáczy Szabina)

 

Enlightenment and Catholicism in Europe. A Transnational History. (ism.: Ruszkai Zsófia)

 

Ernesti, Jörg: Paul VI. Der vergessene Papst. (ism.: Baranyai Balázs)