Kezdőlap

21. évfolyam 1. szám
A. D.
MMXX

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

 

Nekrológ (Balogh Judit)

 

 

Tanulmányok

 

Protestáns és református nagygyűlések az 1920-as években

Klestenitz Tibor

 

 

Közlemények

 

A reformáció és a Forgách család a 16–17. század fordulójáig

Benkő Gábor

 

Az inszurrekciók tábori lelkészete a francia háborúk időszakában, különös tekintettel az 1809-es inszurrekcióra

Nagy Ágoston

 

A katolikus és református egyházak uniójának kérdésköre a Sárospataki Füzetek és a Sárospataki (Református) Lapok hasábjain a 19. században

Godzsák Attila

 

Pontosítás a máramarosi öt koronaváros népességéhez és vallási szerkezetéhez

Becske Pál Zsolt

 

Schütz Antal pályája önéletrajza tükrében

Sármási Zoltán

 

 

Dokumentum

 

Nemes Antal makáriai választott püspök, budavári plébános önéletírása, 1855–1930.

Sági György

 

 

Summaries in English

 

Protestant and Calvinist Assemblies in the 1920s in Hungary

Klestenitz, Tibor

 

The Reformation and the Forgách Family to the turn of the 16th and 17th centuries

Benkő, Gábor

 

The Field Chaplains of Hungarian Noble Levies in the Times of the French Wars

Nagy, Ágoston

 

The Issue of the Catholic and the Protestant Church Union in the Sárospataki Füzetek and the Sárospataki (Református) Lapok in the 19th century

Godzsák, Attila

 

Antal Schütz’s Life in the Light of his Autobiography

Sármási, Zoltán

 

The Autobiography of Antal Nemes, Elected Bishop of Makarska (Makária), Parish Priest of the Coronation Church of Buda (memories from 1855 to 1930)

Sági, György

 

 

Disputa

 

A színe és a fonákja

Mózessy Gergely

 

Válasz Mózessy Gergelynek

Fazekas Csaba

 

 

Olvasás- és könyvtártörténeti adatok

 

A pataki diák esete az „üzletemberrel”, avagy Losonczi István volt királyhelmeci iskolamester panaszlevele (Oláh Tamás)

 

 

Beszámolók

 

A kapcsolatok hálójában. A magyar–lengyel együttműködés ezer éve. (ism.: Udvarvölgyi Zsolt)

 

 

Recenziók

 

Mihalik Béla Vilmos: Papok, polgárok, konvertiták. Katolikus megújulás az egri egyházmegyében. (1670–1699) (ism.: Forgó András – Tusor Péter)

 

Újfalvi Imre pere és műveltsége. Tanulmányok és szövegközlések. (ism.: Dezső Kinga Julianna)

 

Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az MNL Országos Levéltárából. (ism.: Szabó András)

 

Frauhammer Krisztina: Imák és olvasatok. Imakönyvek a 19–20. századi Magyarországon. (ism.: Tengely Adrienn)