Kezdőlap

21. évfolyam 2. szám
A. D.
MMXX

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

 

Tanulmányok

 

Az egri püspökség kezdetei

Galambosi Péter

 

 

Közlemények

 

Legenda vagy valóság? Boldog Özséb személye Gyöngyösi Gergely rendtörténeti krónikájában és szerepe a Pálos Rend megalakulásában

Scheffer Miklós

 

Esterházy Miklós nádor és az 1638. évi nemzeti zsinat

Tusor Péter

 

„Hogyan lehet szeretni a hazát?” Zadravecz István egy interjúja és két szentbeszéde, Szeged–Alsóváros, 1919. január – május

Sarnyai Csaba Máté

 

Az Apostoli Szentszéknek és magyarországi diplomáciai képviselőjének elképzelése a pécsi püspöki szék betöltéséről 1922–1923-ban

Tóth Krisztina

 

Az amerikai magyarok 1929-es nemzetgyűlése a New York állambeli Buffaloban, különös tekintettel az egyházak szerepvállalásra

Dudás Róbert Gyula

 

Egyházi vizsgálatok Kun András minorita páter ügyében 1944–1945-ben

Kurucz Ádám

 

A hitélet és a plébánia működése Jászladány 1944–45-ös kilakoltatása idején

Vincze János Farkas

 

 

Summaries in English

 

The Beginnings of the Diocese of Eger

Galambosi, Péter

 

Myth or Reality? Blessed Eusebius of Esztergom in Gergely Gyöngyösi’s historical chronicle of the order of Saint Paul and his significance in the formation of the Pauline Order

Scheffer, Miklós

 

Palatine Miklós Esterházy and the National Council of 1638

Tusor, Péter

 

‘How can we Love our Homeland?’ An Interview and two Holy Speeches of István Zadravecz, Szeged–Alsóváros, 1919. January – May

Sarnyai, Csaba Máté

 

The Concept of the Apostolic See and its Diplomatic Representative in Hungary about the Appointment to the Diocese of Pécs in 1922–1923

Tóth, Krisztina

 

The 1929 Grand Assembly of the American Hungarians in Buffalo, New York, with Special Regard to the Role of the Churches

Dudás, Róbert Gyula

 

Ecclesiastical Inquiry of Minorite András Kun’s Case in 1944 and 1945

Kurucz, Ádám

 

The Spiritual Life and the Operations of the Presbytery in Times of the 1944–1945 Evictions in Jászladány

Vincze, János Farkas

 

 

Olvasás- és könyvtártörténeti adatok

 

Komáromi Csipkés György dedikált disputája (Csorba Dávid – Koltai Kornélia)

 

Szentesi János sárospataki diák ajánlása Tiberius Hemsterhuis leideni professzornak (1761) (Bujtás László Zsigmond)

 

 

Recenziók

 

The Correspondence of Boldizsár Batthyány. The Everyday Life of an Early Modern Alchemist. (ism.: Szabó András)

 

Tengely Adrienn: Kereszt és forradalom. Persián Ádám katolikus egyházügyi kormánybiztos emlékirata. (ism.: Löffler Erzsébet)

 

Kovács I. Gábor – Takács Árpád: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a két világháború közötti magyar tudáselitben. I. (ism.: Fazekas Csaba)

 

Petrás Éva: Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei. (ism.: Soós Viktor Attila)