Kezdőlap

4. évfolyam 2. szám
A. D.
MMIII

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatóink:

Tartalom

Tanulmány

Néma úrvacsorázás, avagy "Vegye ön e bort!"
Fekete Csaba

Közlemények

A dési per történeti háttere
Szabó András Péter

EGOizmus. Az énreprezentáció mint én-performancia (self-fashioning) Bethlen Miklós emlékiratában
Tóth Zsombor

Az egyházmegyei központ kiépítése Szegeden, 1923-1941
Miklós Péter

Identitás-vizsgálat Nyárádkarácson község egykori görög katolikus közösségében
Simon Zoltán

Dokumentum

Békefi Benő két egyházkormányzati levele 1957 elejéről
Csohány János

Recenziók

Psalterium Ungaricum. Szenci Molnár Albert zsoltárfordításai a genfi zsoltárok dallamaira. Közreadja: Bólya József.
(Ism.: Szabó András)

Gábor Csilla: Káldi György prédikációi. Források, teológia, retorika
(Ism.: Restás Attila)

Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683). Sajtó alá rend.: Győri L. János.
(Ism.: Csorba Dávid)