Kezdőlap

5. évfolyam 1. szám
A. D.
MMIV

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatóink:

Tartalom

Tanulmány

Az egyházak helyzete a polgári demokrácia időszakában Tolna és Baranya vármegyében (1918. november 1. - 1919. március 21.)
Tengely Adrienn

Közlemények

A királyi alapítású bencés apátságok és az esztergomi érsek joghatósága az Árpád-korban
Kiss Gergely

A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi személyzete (1354-1526)
Fedeles Tamás

A 17. századi kálvinista prédikáció-kutatás története
Csorba Dávid

P. Benedek Fidél ferences tartományfőnök
Sas Péter

Evangélikus Egyház a 20. században Észtországban és Lettországban
Lagzi Gábor

Dokumentum

Csapó György hidegségi plébános végrendelete
Dominkovits Péter

"A katedráról"

Magyar református hitvallások
Csohány János

Beszámolók

Vallás és társadalom. Budapest, 2003. november 14.
Kármán Gábor

A hitviták műfajai, argumentációi és funkciói. Miskolc, 2004. március 25-26.
Tasi Réka

Recenziók

Szabó András: A késő humanizmus irodalma Sárospatakon (1558-1598)
(Ism.: Szabadi István)

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon, I. 1572-1647.
(Ism.: Balogh Judit)

Sarnyai Csaba Máté: Polgári állam és katolikus egyház (1848. március - december.) A katolikus autonómia-törekvések megjelenése
(Ism.: Busku Anita Andrea)

Rajki Zoltán: A H.N. Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon.
(Ism.: Nagy Erika)