A Földrajz-Geoinformatika Intézet munkatársai

Adminisztráció

Oroszné Gyopár Éva, igazgatási ügyintéző

Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék

Dr. Balla Gergely, címzetes egyetemi docens

Dr. Elekes Tibor, egyetemi docens

Dr. Kocsis Károly, egyetemi tanár, intézetigazgató

Sansumné Dr. Molnár judit, címzetes egyetemi docens

Siskáné Dr. Szilasi Beáta, egyetemi docens, intézeti tanszékvezető

Dr. Szalontai Lajos, egyetemi docens

Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszék

Dr. Dobos Endre, egyetemi docens, intézeti tanszékvezető

Hegedűs András PhD, egyetemi docens

Dr. Hevesi Attila, professzor emeritus

Kovács Károly, tudományos segédmunkatárs

Mészárosné Póss Anett, tudományos segédmunkatárs

Pecsmány Péter, tudományos segédmunkatárs

Dr. Seres Anna, címzetes egyetemi docens

Dr. Sulyok Dénes, egyetemi magántanár

Técsy Zoltán, óraadó

Vágó János PhD, egyetemi docens

Vécseiné Juhász Krisztina Piroska, tanszéki mérnök

Csenki Sándor, PhD hallgató

Deák Tamás, PhD hallgató

Dobai András, PhD hallgató

Molnár Ferenc, PhD hallgató

Rajhi Mohamed, PhD hallgató