A Műszaki Földtudományi Kar (kiemelten a Földrajz-Geoinformatika Intézet) részt vesz a Bölcsészettudományi karon folyó tanárképzésben, a földrajztanárok szakmai és szakmódszertani ismereteinek oktatásával.

Képzési formák

Osztatlan tanárképzés nappali és levelező formában

2013 szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség is szerezhető, ettől függően a képzés 10,11 vagy 12 féléves.

Szaktárgyak mintatanterve:

Általános iskolai földrajztanári mintatanterv (pdf formátumban)

Középiskolai földrajztanári mintatanterv (pdf formátumban)Egyszakos osztott tanárszakos képzés levelező formában

2017 szeptemberétől került bevezetésre. A képzési idő előképzettségtől függően 2, 4, vagy 5 félév.

Szaktárgyak mintatanterve:

Nem tanári mester szintű (geográfus) oklevél birtokában középiskolai tanári végzettség megszerzéséhez: nincsenek szaktárgyak, csak pedagógiai-pszichológiai, módszertani tárgyak és tanítási gyakorlat

Főiskolai földrajztanári, vagy osztatlan általános iskolai földrajztanári végzettség birtokában középiskolai tanári végzettség megszerzéséhez: 45 kredit szaktárgyi ismeretek

Főiskolai, vagy egyetemi, vagy mester szintű tanári végzettség birtokában földrajz tanári végzettség megszerzéséhez: 100 kredit szaktárgyi ismeretek

Tanítói végzettség birtokában általános iskolai földrajztanári végzettség megszerzéséhez: 88 kredit szaktárgyi ismeretek

Tanítói végzettség birtokában középiskolai földrajztanári végzettség megszerzéséhez: 118 kredit szaktárgyi ismeretek