A Földrajz-Geoinformatika Intézet története

A Miskolci Egyetem az "universitas"-szá alakulás keretében, a XX. század végén, jogi, közgazdasági és bölcsészképzéssel bővítette korábbi, több mint negyed évezredes múlttal rendelkező műszaki földtudományi oktatását. Ezzel egyidőben a Bányamérnöki (ma Műszaki Földtudományi) Kar az oktatási profil szélesítése, a földtudományi képzés teljessé tétele és a meglévő adottságok jobb kihasználása céljából eljárástechnikai, környezetmérnöki és geográfusmérnöki szakirány, majd geográfus szak létesítését határozta el. A geográfus szak számára az egyetem és a kar 1992-ben Földrajz-Környezettan Tanszék alapítását határozta el. 1993-ban a tanszék élére a földrajztudományok doktorát, Dr. Hahn Györgyöt hívta meg az egyetem és a kar vezetője. A tanszék 2000-ben kettévált Természetföldrajz-Környezettan és Társadalomföldrajz Tanszékre, melyek vezetésére Dr. Hevesi Attila és Dr. Kocsis Károly - azóta mindketten az MTA doktorai, egyetemi tanárok - kaptak megbízást. Az akkor még a Környezetgazdálkodási Intézethez tartozó tanszékek 2007-ben önálló intézetbe, a Földrajz Intézetbe szerveződtek és mint intézeti tanszékek működnek tovább. A miskolci földrajzos képzésen belül mindig is fontos szerepet játszott a földrajzi informatika (térinformatika, geoinformatika) oktatása, az intézeten belül pedig a térinformatikai alkalmazási lehetőségeinek kutatása. Ezt kifejezendő az intézet neve 2014-től Földrajz-Geoinformatika Intézet.