Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/gepesz/mat/ronto/public_html/cr/cr.php on line 211 Miklós Rontó

Miklós Rontó

Biography

Születési hely, idő

Beregszász, 1943. március 31.

Végzettség

 • Okleveles matematikus, számitógép-matematikus (1964)
 • A fizikai-matematikai tudományok kandidátusa (1971)
 • A fizikai-matematikai tudományok doktora (1986)
 • A matematikai tudományok doktora (1994)

Nyelvvizsgák

Orosz és ukrán felsőfokú, angol (kandidátusi)

Beosztások

1964-1971
Ukrán TA Kievi Kibernetikai Intézete, - kutatómérnök
1971-1989
Ukrán TA Kievi Elektrodinamikai illetve Energetikai Problémák Modellezésének Intézete, - tudományos munkatárs, főmunkatárs, vezető tudományos főmunkatárs
1989-1992
Ukrán TA Kievi Matematikai Intézete, a Differenciál- és Integrálegyenletek Közelítő Megoldásai laboratóriumának vezetője
1987-1992
Kievi Tudományegyetem, Matematikai Kar, Differenciál- és Integrálegyenletek Tanszéke, - mellékállású egyetemi tanár

A Miskolci Egyetemen

1992-1993
Analízis Tanszék, vendégprofesszor
1997-2008
tanszékvezető
1993-
Analízis Tanszék, egyetemi tanár

Tagságok, Elismertségek

 • 2000-től alapitója és főszerkesztője az angol nyelvű, évente 2 kötetben megjelenő Miskolc Mathematical Notes című folyóiratnak
 • 2001-től tagja a Nonlinear Oscillations című angol nyelvű folyóirat szerkesztő bizottságának
 • tagja a Annales Mathematicae et Informaticae című folyóirat szerkesztő bizottságának
 • tagja a Scientific Transactions of the Uzhgorod University. Mathematical Series című folyóirat szerkesztő bizottságának
 • 1996-ban Ukrán Állami Díj a Tudomány és Technika területén a "Nemlineáris Analízis új matematikai módszerei" című kutatásért
 • 1997-ben négy évi időtartamra Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 2003-2004 között Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj
 • 2003: Doctor Honoris Causa cím az Ungvári Nemzeti Egyetemen
 • 2001-2007: alapító tagja a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar akkreditált Vállalkozás elmélet és gyakorlat Doktori Iskolájának
 • 2007: MTA-MAB Kitüntető Tudományos Díj
 • 2008-tól törzstagja a Miskolci Egyetem Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának
 • 1996-1999 között a Miskolci Akadémiai Bizottság Matematikai Munkabizottságának elnöke
 • 1999-től a MAB Matematikai-Fizikai Szakbizottságának elnöke

Tagság nemzetközi konferenciák tudományos szervező bizottságaiban

 • 1996: Numerical Methods and Computational Mechanics in Science and Engineering, Miskolc
 • 2001: Differential Equations and Nonlinear Oscillations, Chernivtsi Nemzeti Egyetemen, Ukrajna
 • 2003: Sixth Bogolubov Readings, Chernivtsi Nemzeti Egyetemen, Ukrajna
 • 2003: Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged
 • 2007: Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged
 • 2009: International Symposium „The Issues of Calculation Optimization, (ISCOPT-XXXV)”, Yalta, Katsyveli, Crimea

Elnöki teendők nemzetközi konferenciák tudományos szervezőbizottságaiban

 • 2000: International Workshop Constructive Methods for Non-linear Boundary Value Problems, University of Miskolc, Hungary
 • 2003: International Workshop Constructive Methods for Non-linear Boundary Value Problems, University of Miskolc, Hungary
 • 2006: International Workshop Constructive Methods for Non-linear Boundary Value Problems, University of Miskolc, Hungary
 • 2009: International Workshop Constructive Methods for Non-linear Boundary Value Problems, University of Miskolc, Hungary
 • 2010: Conference on Differential and Difference Equations and Applications, Rajecké Teplice, Slovak Republic
 • 2010: 7th International Conference of Applied Mathematics, North University of Baia Mare, Romania

Kutatási terület

 • Differenciálegyenletek kvalitatív és kvantitatív vizsgálata
 • Numerikus-analitikus módszerek
 • Peremérték-feladatok

Témavezetés

Tudományos vezetője 8 kandidátusi és 2 PhD disszertációnak.

Publikációk

Tudományos publications száma meghaladja a 150-et. A dolgozataimra való általam ismert hivatkozások száma több mint 350.

A publikációim között a következő 3 orosz, 2 angol nyelvű monográfia, 1 angol nyelvű könyvfejezet illetve 2 magyar nyelvű tankönyv és 2 elektronikus előadásjegyzet szerepel:

 1. Samoilenko A.M. and Ronto N.I. Numerical-Analytic Methods of Investigating Periodic Solutions, Vysshcha Shkola, Kiev (1976), 180 p. (in Russian) Zbl 0409.65028 [html]
 2. Samoilenko A.M. and Ronto N.I. Numerical-Analytic Methods of Investigating Periodic Solutions, Mir Publishers, Moscow (1980), 183 p.
 3. Samoilenko A.M. and Ronto N.I. Numerical-Analytic Methods of Investigating the Solutions of Boundary Value Problems, Naukova Dumka, Kiev (1985), 224 p. (in Russian) Zbl 0761.34015 [html]  Zbl 0761.34015 [pdf]
 4. Samoilenko A.M. and Ronto N.I. Numerical-Analytic Methods in the Theory of Boundary Value Problems for Ordinary Differential Equations, Naukova Dumka, Kiev (1992), 279 p. (in Russian) Zbl 0930.65084 [html]  Zbl 0930.65084 [pdf]
 5. Rontó M., Mészáros J., Raisz P., Tuzson Á., Differenciál- és Integrálegyenletek. Komplex Függvénytan. Variációszámítás, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc (1998), 337 p.
 6. Rontó M. and Samoilenko A.M. Numerical-Analytic Methods in Theory of Boundary-Value Problems, World Scientific, Singapore (2000), 455 p. Zbl 0957.65074 [html]  Zbl 0957.65074 [pdf]
 7. Rontó Miklós, Raisz Péterné, Differenciálegyenletek műszakaiknak. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004. - 323. old.
 8. Rontó A. and Rontó M. Successive Approximation Techniques in Non-Linear Boundary Value Problems for Ordinary Differential Equations, HANDBOOK OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, Ordinary Differential Equations, volume 4, Edited by F. Battelli and M. Fečkan, Elsevier B.V., 2008, Chapter 5, pp. 441-592.
 9. Rontó Miklós, Lengyelné Szilágyi Szilvia, Analízis I., Előadáskövető jegyzet, I. éves Programtervező informatikus és Gazdaságinformatikus hallgatók részére, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék, 2008, elektronikus (PDF)

Egyetemi előadásjegyzetek

 1. Rontó M. Differenciál- és Integrálegyenletek , Miskolci Egyetem (kézirat, 28 old.), oktatási segédlet PhD hallgatóknak.
 2. Rontó M. Matematikai Analízis III (kézirat, 164 old.), Miskolci Egyetem, Matematikai Intézet (2000), mérnök-fizikus hallgatóknak,
 3. Rontó M. Matematikai Analízis IV (kézirat, 82 old.), Miskolci Egyetem, Matematikai Intézet (2000), mérnök-fizikus hallgatóknak,
 4. Rontó M. Analízis III (kézirat, 190 old.), Miskolci Egyetem, Matematikai Intézet (2001), programtervező informatikus (BSc) hallgatóknak.