Este Etesen vendégeskedtek ahol a falu határában a polgármester úr fogadta õket és egy darabon a csillét is tolta. Ezt követõen az etesiek finom vacsorával vendégelték meg õket.  Ifjabb Csurgó Lajos képeinek köszönhetõen láthatjuk, hogy italban sem szenvedtek hiányt. Alkalom adódott az etesi idõs bányászokkal egy kis eszmecserére is. A nótázás itt sem maradt el. Köszönetünket fejezzük ki az etesieknek is a meleg fogadtatásáért. Igazán megható volt a vendégszeretetük. Egyúttal a krónikás bocsánatot  kér az etesiektõl mert az õ szerepük nem így volt megjelenítve, csak úgy érintõlegesen. Az információáramlás a hétvégén kicsit elakadt így történhetett meg, hogy nem megfelelõen lettek az etesi történések visszaadva. Mégegyszer elnézésüket kérjük és nagyon szépen köszönjük a meleg fogadtatást. :)
Polgármester Úr, ha olvassa soraimat, kérem tolmácsolja köszönetünket az etesi polgároknak. :)
Nagyon hálásak vagyunk és sajnálom a figyelmetlenségünket.