Kedves Kolléganők és Kollégák!

Egy tavalyi kezdeményezés idén végre megvalósulhat.
A műszaki karok hallgatói nagy fába vágták a fejszéjüket. Összefogva a Soproni erdész - és fás hallgatókkal Miskolcról egy csillét, Sopronból pedig egy rönköt tolnak el Selmecbányára. Utközben találkoznak és onnan a két társaság együtt haladva ér el Selmecbányára, hogy méltó helyére kerüljön a csille és rönk, hirdetve az utódok elkötelezettségét, tiszteletét és szeretetét az egykori Alma Mater iránt.

A hallgatók kezdeményezését támogatják a karok vezetései is, de az akció mellett van Selmecbánya polgármestere és gondolom polgárai is. Az előkészítés során támogatásáról biztosított bennünket a Kassai Egyetem is. Úgy tűnik tehát sokan vagyunk akiknek fontos, hogy a csille és a rönk eljusson Selmecre. Ilyesmi volt már egyébként, tehát a fiataloknak van már némi tapasztalatuk. Korábban egy csillét már eltoltak Sopronba, egy rönk pedig Miskolcra érkezett Sopronból.

Én személy szerint nagyra értékelem, hogy hallgatóink kötődése olyan mély az egykori Selmeci Akadémiához és az ottani professzorok iránt, hogy felvállalják ezt a nem kis feladatot. És kicsit örülök annak is, hogy ez a csille illetve rönk ugy eljut Selmcre, hogy nem nekem kell tolni egy csillét kb. 230 kilométeren keresztül hegynek fel völgynek le, ha kell kánikulában, porban, helyenként értetlen és bunkó - már bocsánat - autósok megjegyzéseit eltűrve. Mert szerencsére vannak hallgatóink akik ezt helyettem, helyetted is felvállalják mert a csille és rönk ott lesz Selmecen talapzaton feliratokkal. És amikor előtte állhatok időnként én is büszke leszek arra, hogy hallgatóink összefogva a társkarokkal felvállalták ezt a feladatot hogy dicsőitsék a Selmeci Akadémiát és a Selmeci Szellemet ami legfőbb kohéziós erőnk nekünk bányászoknak, kohászoknak, erdészeknek, fásoknak de újabban már minden miskolci kar hallgatóinak.

Selmecbánya nagyon-nagyon pozitív hozzállása és régóta nem tapasztalt vendégszeretete miatt is kötelességünknek érezzük a csilletolás megvalósítását.

Mint látjátok, a dolognak jelentős készkiadás oldala is van: csille átalakítása, gépkocsi, benzin stb. stb. És akkor nem számoltam a szállásköltséget, az ennivalót és nem utolsó sorban jelentős mennyiségű sört amitől ez igazán j ó k e d v ű e n végigcsinálható.

Kedves Kolléganők és Kollégák!

Én vállaltam fel, hogy levélben felkeresem a szolidaritásáról és szakmaszeretetéről híres , valamint a hagyományok iránt hasonlóképpen elkötelezett bányász és kohász kollégákat, hogy ki-ki erejéhez mérten támogassa a fiatalok eme nemes kezdeményezését. Természetesen köszönettel vesszük más végzettségű de az ügy iránt elkötelezett kollégák támogatását is. M i n d e n forintot köszönettel fogadunk, ha valaki csak néhány száz forinttal tudja támogatni hallgatóinkat annak is fogunk örülni. De mielőtt leírnám a lehetséges támogatási módokat megköszönöm azon néhány cég adományát amit már tavaly megkaptunk mikor először készültünk a csilletolásra. Az ő adományaik már természetesen jó helyen vannak.

És most nézzük, hogyna tudják támogatni a csilletolási akciót.

1. Átutalással az alábbi számra: Bányamérnök Képzésért Alapítvány Kereskedelmi és Hitelbank, 10200139-27013548-00000000. Adószám: 18400443-1-05. Megjegyzésként feltétlenül be kell írni, hogy "Csilletolás". Ezzel lehet a pénzt leválasztani a többitől.

2. Csekkes befizetéssel ugyanerre a számlára. Ha megírjátok a címet, küldjük a csekket. Ha több kell, többet is. Itt is tüntessétek fel, hogy "Csilletolás". Az én email cimemre irhattok: gtbmor@uni-miskolc.hu

3. Számlabefogadással. Hogy mikről tudnak számlát hozni? Hát sörről, meg ennivalóról, szállásról, utiköltségről hazafelé ilyesmikről. Nagyrésze szlovák számla lenne.

4. Végül személyes befizetéssel az alábbi címre. Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Valéta Bizottság Miskolc-Egyetemváros Pf.: 40 H-3515

Ez a legmobilabb pénz mert nem biztos, hogy egy kis szlovák faluban adnak sörről számlát. Hátrány még, hogy nem írható le az adóból. De néhányan talán fel tudjuk vállalni ezt is. Természetesen a listát én fogom vezetni saját hozzájárulásommal.

Néhány tudnivaló a csillatolásról:
Ideje augusztus 1-től augusztus 11-ig. A csille a Bányászati-Kohászati-, a rönk az Erdészeti Palota aulájában lesz kiállítva ugyanolyan szövegű táblával ellátva. Az ünnepség október 20-án lesz, részletekről majd később beszámolunk. Végül egy fontos dolog. Kérem küldjed el minél több ismerősnek és munkatársadnak hadd legyen ezeknek a fiataloknak pénzük ha már felvállalták ezt a nemes feladatot. Ne kelljen garasoskodniuk. Egy darabon én is elmegyek velük. Ha pénz maradna meg azt átadjuk a Valéta Bizottságoknak. Köszönöm a figyelmet és az esetleges adományt.

Miskolc, 2006.július 5.

                                                                        Jó szerencsét!

                                                                        Morvai Tibor

                                                                        egyetemi adjunktus, titkár

                                                                        OMBKE  Egyetemi Osztály