P U B L I C A T I O N E S
 UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS
 SECTIO PHILOSOPHICA
 
 HU ISSN 1219-543X
 
 2008 – TOMUS XIII. – FASCICULUS 3. Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről.
(A Szapolyaiak a magyar történelemben című, 2002. november 22-én, és az Erdély története a 15-17. században című, 2001. november 30-án megrendezett konferencia előadásai.)
 
A Studia Miskolcinensia 5. kötet (szerkesztők: Bessenyei József, Horváth Zita, Tóth Péter; képszerkesztők:Gyulai Éva és Somorjai Lehel) második, bővített kiadása.
 
 
 T A R T A L O M J E G Y Z É K letöltés
 
 A Szapolyaiak a magyar történelemben
 
 Bessenyei József: A Szapolyai–kutatás feladatai11letöltés
 Balogh Judit: A székelyek Szapolyai Erdélyében15letöltés
 Draskóczy István: Erdély sótermelése az 1530-as években31letöltés
 Feld István: A magyarországi építészet Szapolyai János korában97letöltés
 Gyulai Éva: Farkas vagy egyszarvú? Politika és presztízs megjelenése a Szapolyai-címer változataiban125letöltés
 Horváth Zita: A 19. századi történetírás Szapolyai-képe165letöltés
 Kenyeres István: A Szapolyai család és Trencsén177letöltés
 Korpás Zoltán: Két ellenfél és a Hostis Naturalis. (Fejezetek Szapolyai János és V. Károly közti diplomáciai kapcsolatokból 1532-1538)195letöltés
 Kubinyi András: A Szapolyaiak és familiárisaik (szervitoraik)227letöltés
 Nagy Gábor: Szapolyai István és János alakja Isthvánffi Historiaejában267letöltés
 Puskár Anett: Szapolyai János és Perényi Péter295letöltés
 Simon Zsolt: Szapolyai János familiárisainak egy lajstroma 1531-ből315letöltés
 
 Erdély története a 15-17. században
 
 Balogh Judit: A székely nemesség helyzete Bethlen Gábor fejedelemsége alatt a Liber Regius oklevelei alapján335letöltés
 Bessenyei József: Pesti Bornemisza Ferenc kalandjai Erdélyben 1564-ben363letöltés
 Nagy Gábor: Adalék Philip Sadler 1626. évi erdélyi követségéhez373letöltés
 Pál Judit: A székelyek eredetének kérdése a történetírásban a 17. század végéig393letöltés
 Tóth István György: Missziók és misszionáriusok az Erdélyi Fejedelemségben405letöltés
 Szerzőinknek417letöltés