P U B L I C A T I O N E S
 UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS
 SECTIO PHILOSOPHICA
 
 HU ISSN 1219-543X
 
 2009 – TOMUS XIV. – FASCICULUS 1.
 
 T A R T A L O M J E G Y Z É K letöltés
 
 I. A társadalmi kívülállás és beilleszkedés problematikájának elméleti megközelítései
 
 Csepeli György: A deviancia változatai7letöltés
 Furmanné Pankucsi Márta: Rendképek, rendszerek és rendszerváltás. Beilleszkedni, de hova? Kívül maradni, de honnan?13letöltés
 Farkas Zoltán: A társadalmi struktúra és a rendi rétegződés43letöltés
 Szabó Csilla: Inautentikus létünk, avagy száz év magány?53letöltés
 Szepessy Péter: Vissza a metafizikához!63letöltés
 
 II. Társadalmi kívülállás és beilleszkedés – a hazai romák helyzete
 
 Szabó-Tóth Kinga: Kívülállás és beilleszkedés – sikeres romák identitásának vizsgálatán keresztül71letöltés
 Havasi Virág: Értékrendi és életminőségbeli különbségek a miskolci roma és nem roma lakosok körében89letöltés
 Kanczler Balázs: A cigány identitás változása az asszimiláció és szegregáció tükrében111letöltés
 Zsolt Péter: A kívülállás és a beilleszkedés médiaetikai szempontból – A nagycsécsi tanulság123letöltés
 
 III. Közösségek, csoportok társadalmi beilleszkedése/kívülállása
 
 Németh Krisztina: Börtönök és elmegyógyintézetek, bűnözők és őrültek – Az izoláció helyei, okai és működése135letöltés
 Bányai Borbála – Légmán Anna: Pszichiátriai betegek integrációjának lehetőségei egy szociális intézeti környezetben147letöltés
 Szász Antónia: Határmezsgyén. Progresszív közösségek a zsidó vallási mezőben163letöltés
 Gyukits György: A szegénységben élő fiatalkorú anyák életminősége és a szociális ellátórendszer179letöltés
 
 IV. Térbeli kívülállás és beilleszkedés
 
 Mihályi Helga: A Terület- és településfejlesztés, mint hazánk Európai Unióba történő illeszkedésének fontos eszköze191letöltés
 Gergely Júlia: A beilleszkedési törekvések hiánya és annak következményei a budapesti agglomerációban199letöltés
 Szerzőinknek217letöltés