P U B L I C A T I O N E S
 UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS
 SECTIO PHILOSOPHICA
 
 HU ISSN 1219-543X
 
 2011 – TOMUS XVI. – FASCICULUS 1.
 A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Szervezet Magyar Nyelv Múzeuma által Kazinczy Ferenc (1759–1831) születésének harmadfélszáz éves jubileumára szervezett emlékülés elıadásai Magyar Nyelv Múzeuma (Sátoraljaújhely-Széphalom) 2009. június 4.
 
 
 T A R T A L O M J E G Y Z É K letöltés
 
 Békési Gábor: „A mandátum kiadója”: Kazinczy Ferenc szövegkiadói tevékenységének (újra)értékelése5letöltés
 Debreczeni Attila: A Kazinczy kritikai életmőkiadás textológiai problémái25letöltés
 Gyapay László:A mőalkotások megítélésének szempontjai Kazinczynál33letöltés
 Kovács Mária – Kecskés Judit: Nyelvújítás és szaknyelvújítás Kazinczy korában45letöltés
 Kőmíves Tibor: A szlovák nyelvújítás51letöltés
 Oláh Tamás: Kazinczy Ferenc kapcsolata Zemplén vármegye levéltárával63letöltés
 Porkoláb Tibor: Az amicitia jegyében. (Kazinczy Ferenc és Virág Benedek kapcsolatáról)93letöltés
 Tóth Péter: A hivatalos nyelv megújítása és a vármegyék107letöltés
 Ugrai János: Egy intézményi leltár tanulságai. A pataki kollégium gazdálkodásának átvilágítása Kazinczy korában127letöltés
 Éva Kovács: The Traditional vs. Cognitive Approach to English Phrasal Verbs141letöltés
 Szerzõinknek217letöltés