P U B L I C A T I O N E S
 UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS
 SECTIO PHILOSOPHICA
 
 HU ISSN 1219-543X
 
 2011 – TOMUS XVI. – FASCICULUS 2.
 Történelemszemlélet, historiográfia, eszmetörténet, történetfilozófia
 
 
 T A R T A L O M J E G Y Z É K letöltés
 
 Kulcsár Péter: A történelemszemlélet előzményei5letöltés
 Gyulai Éva: Ense opus est – Verancsics Antal Emblémaverse I. Szulejmán szultánról, 1558129letöltés
 Süttő Szilárd: „Faleris... proiectis”. Liudprand vitatott megjegyzése a kalandozó magyarok felszereléséről169letöltés
 Nagy Gábor: Vikingek, Weibullok, Werbőczyk (A stockholmi vérfürdő emlékezetéről)179letöltés
 Fazekas Csaba: Katolikus egyháztörténet-írók 1848-képe az önkényuralom korában211letöltés
 Lendvai L. Ferenc: Ernst Nolte filozófiai történetírása231letöltés
 Gángó Gábor: Haladáskritika és egyetemes történetfelfogás a nyugati marxizmus közép-európai perifériáján251letöltés
 Veres Ildikó: Filozófia – rendszer – nyelviség Brandenstein Béla bölcseletében263letöltés
 Interjú Lendvai L. Ferenccel, a Miskolci Egyetem BTK emeritus professzorával283letöltés
 Szerzoinknek217letöltés