Az oktató személyi-szakmai adatai

Név: Dr. Paripás Béla

születési év: 1955

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve

Okleveles fizikus, KLTE, 1979

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!

ME, GÉIK, Fizikai Intézet, egyetemi tanár

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek)

PhD, Fizikai tudományok, 1996

Dr. habil, 2002

az eddigi oktatói tevékenység

Előadások és gyakorlatok az általános fizika témaköreiből (mechanika, hőtan, elektrodinamika, optika) 1987 óta folyamatosan

           Előadások és gyakorlatok a modern fizika témaköreiből (beleértve a relativitáselméletet, az atomfizikát és a nukleáris fizikát is) 1991 óta folyamatosan 

           Előadások lézerfizikából 1998 óta folyamatosan

           Előadások a fizika történetéről 2009 óta folyamatosan

           Előadások angol nyelven általános fizikából és lézerfizikából 1987-2004 között

Átlagosan több mint 200 hallgató/félév számára a Miskolci Egyetem műszaki karainak (+EÜK) BSc kurzusain, valamint a GÉIK MSc és PhD kurzusain.

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata

a)       a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények:

 

1.     B. Paripás, J. Jureta, B. Palásthy, B. Marinkovi´c, and G. Pszota: High resolution study of the autoionizing states of He in their exchange interference energy region, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, Vol. 225. (2018) 10–15, Impact factor: 1.7062017

2.      M. Béres and B. Paripás: Measurement of vibration by laser Doppler method in the course of drilling, Series Title: Lect.Notes Mechanical Engineering, Book Title: Vehicle and Automotive Engineering2, K. Jármai and B. Bolló (eds.), Book Subtitle: Proceedings of the 2nd VAE2018, pp.199-208

3.      B. Paripás, B. Palásthy and M. Béres: Experimental study on the interference of autoionizing states of He, Nuclear Instruments & Methods in Physical Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Vol. 369C. (2016) 34-39., Impact factor: 1.3892015

4.         B. Paripás, B. Palásthy and G. Pszota: Experimental (e,2e) study of state-to-state interference between autoionizing states of He, European Physical Journal D, 69: 34 (2014), Impact factor: 1.2282014

5.      G. Somogyi, B. Paripás and Zs. Varga: Measurement of Radon-, Radon Daughters and Thoron Concentrations by Multi-Detector Devices, Nucl. Tracks 8. 423-427. (1984) Impakt faktor: 0,4231995

 

b)      az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség:

 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei csoportjának az elnöke.

A Miskolci Akadémiai Bizottság Fizikai Munkabizottságának elnöke.

Az MTA XI. Fizikai tudományok osztálya, Atom-, Molekulafizikai és Spektroszkópiai Tudományos Bizottság tagja.