FIZIKAI INTÉZET

 

AZ INTÉZET RÖVID TÖRTÉNETE

Az alapítás éve: 1949.

 

Az intézet igazgatója: Dr. Kovács Endre egyetemi docens

 

Korábbi tanszékvezetők:

Dr. Doktorics István    1949-1950

Dr. Kónya Albert         1950-1952

Dr. Nagy Elemér          1952-1956

Demjén József  1956-1958

Dr. Somogyi Antal       1958-1961

Dr. Szabó János          1961-1964

                                   1967-1979

                                   1980-1981

Dr. Cornides István      1964-1966

Dr. Fáy Gyula              1966-1967

Dr. Szótér László         1979-1980

                                   1981-1993

Dr. Ág Árpád              1993-1996

Dr. Demendy Zoltán    1996-2004

Dr. Paripás Béla          2004-2019

            (2013-2019 között intézet igazgató)

 

A Fizikai Tanszék/Intézet 70 éves története első felének meghatározó személyisége Dr. Szabó János volt, aki 1961-től három szakaszban összesen 16 évig volt a vezetője. Az ő nevéhez fűződik a Tanszék első jelentős tudományos témájának, a magneto-hidrodinamikai áramlásokkal kapcsolatos elméleti kutatásoknak az elindítása és a vezetése is.

Az 1980-as években Dr. Szótér László tanszékvezető tevékenysége volt tartós és meghatározó. Az ő működése idején két atomfizikai kutatólaboratórium és egy elsősorban oktatási célokat szolgáló lézerfizikai laboratórium került kialakításra. Az ezt követő időszakból (Dr. Demendy Zoltán, 1996-2004) a számítástechnikai fejlesztések, a hallgatói számítástechnikai labor létrehozása emelhető ki.

Az utóbbi 15 évben (Dr. Paripás Béla, 2004-2019)) teljes építészeti felújítás történt, új kísérleti bemutató terem került kialakításra (teljes berendezéssel). Tudományos téren kiemelhető az elektronspekrometriai labor koincidencia berendezésének és a lézer labor lézerinterferometrikus berendezéseinek a létrehozása ill. fejlesztése, új nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Az időszak végére az oktatóink létszáma (a megelőző évtizedek súlyos csökkenései után) stabilizálódott, összetételében megfiatalodott.

A tanszékünk 6 éve szerveződött intézetté.

 

OKTATÁS

 

A fizika a műszaki tudományok alapja, ezért természetes, hogy mindhárom műszaki kar minden mérnöki szakán tanítunk fizikát. Ezeken túlmenően az Egészségtudományi Karon a diagnosztikai képalkotás fizikai alapjait is tanítjuk. A saját karunkon a gépészmérnöki szakon teljes az oktatási palettánk (BSc, MSc, és PhD képzés). A Kar hat mérnöki alapszakján a fizika oktatása az első félévben A fizika története tárggyal kezdődik. Ezt követően két félév alapfizikát oktatunk. (Egyes kisebb szakokon csak egy féléves az alapfizika.) Az MSc szakokon a modern fizika különböző részeit oktatjuk, a villamosmérnök MSc szakon két tantárgyunk (Az információtechnika fizikai alapjai, Elektrodinamika) is van. A választható tantárgyaink közül a Műszaki lézerfizika a legnépszerűbb.

 

KUTATÁS

 

1, Kísérleti témáink: a, elektron-atom ütközések vizsgálata koinciden-cia elektron-spektrometriával. A koincidencia technikával egyetlen elemi atomi folyamatból származó két elektront (pl. Auger- és ionizációs elektront) egyidejűleg detektálunk, azok energia- és szögeloszlását mérjük. Főleg nemesgáz atomok külső- és belső-héj folyamatait vizsgál-juk, különös tekintettel a belső héj gerjesztést követő Auger-folyamatra és a szimultán folyamatok közötti kvantummechanikai interferenciára.

b, Michelson-típusú lézerinterferometrikus mozgásanalizátorok fejlesztése laboratóriumi (rezgésmentes asztalhoz kötött) és hordozható kivitelben is. A módszer precíziós (0,1 µm-nél nagyobb pontosságú) mérnöki alkalmazásai. Lézer Doppler rezgésmérés (LDV) és torziós rezgés mérés (LTV) és ezek gépipari alkalmazásai.

2, Elméleti témáink: a, fizikai folyamatok számítógépes szimulációja. Erősen kölcsönható elektronrendszerek alapállapotának meghatározása. Mágneses nanorészecske-rendszerek dinamikájának numerikus szimulációja. Nemstacionárius hővezetési folyamatok szimulációjának numerikus módszerei.

b, kompakt asztrofizikai objektumok, és az általuk kibocsátott gravitációs hullámok leírása. Fekete lyuk és neutroncsillag kettősrendszerek által kibocsátott gravitációs hullámok leírása. Módszerek kidolgozása a gravitációs hullám jelalakok feldolgozására, a kettősrendszer fizikai paramétereinek meghatározására. A kompakt objektumok elektromágneses sugárzásainak vizsgálata.

 

HAZAI KAPCSOLATOK

 

Az elmúlt évtized a legfontosabb külső partnerünk az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont volt. Különösen erős együttműködésünk van az 1/b, és 2/b, témákban, pár éve az Intézet területén Wigner telephely is létesült. A közösen végrehajtott EXMET akadémiai kiválósági program keretében az Intézetünkben jelentős lézertechnikai fejlesztés történt.

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

 

Az utóbbi húsz évben kutatási kapcsolatunk és közös publikációink voltak a Ljubljana-i Jozef Stefan Intézettel (Szlovénia), az Ukrán Tudományos Akadémia Elektronfizikai Intézetével (Ungvár), az Oului Egyetemmel (Finnország), a Stockholmi Egyetem (Svédország) Atomfizikai Tanszékével, a Loughborough-i egyetemmel (Nagy Britannia) és a Belgrádi Egyetemmel (Szerbia).

 

Az intézet munkatársai 2019. szeptemberében (alfabetikus sorrendben)

Béres Miklós mérnöktanár

Jenyó Tamás műszerész

Kecskés Jánosné műszaki szolgáltató

Dr. Kovács Endre intézetigazgató, egyetemi docens 

Dr. Macsuga János adjunktus

Dr. Majár János egyetemi docens

Dr. Palásthy Béla egyetemi docens

Prof. Dr. Paripás Béla egyetemi tanár

Dr. Pszota Gábor egyetemi docens

Szabados Edéné igazgatási ügyintéző