Műszaki Földtudományi Kar

Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

 

                              Kari honlap

 

 Tanszékünk történetéről

 Oktatott tárgyak

 Kutatási tevékenység

Munkatársak

Szakok

 Hallgatói információk

 Hírek, események

Egyetemi honlap

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens

Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Kulcsár Zsuzsanna előadó
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
Postacím: Miskolci Egyetem 
Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék
H-3515 Miskolc-Egyetemváros

Alapítási éve: 1770

A tanszék oktatási tevékenysége kiterjed az alapozó szaktárgyak területén a geomechanika, kőzetmechanika, anyagismeret kérdéseire; a mélyművelésű bányászat szakterületeire: bányaépítés, feltárás, fejtés, jövesztés és robbantástechnika, bányaszellőztetés és klimatizálás, bányászati telepítések analitikája; a külfejtések területén technológiai, telepítési kérdések, bányanyitás, termelési módszerek, hányóképzés, rekultiváció. A geotechnikai képzés keretében további fontos területek az alagút építés, mérnöki építés, környezetvédelem. További területek: bányagazdaságtan, ásványvagyon becslés és gazdálkodás, természeti veszélyek elleni védekezés, bányamentés, biztonságtechnika. Oktatási feladataink kibővültek az elmúlt évtizedben a környezetmérnöki szakok oktatási feladataival: alkalmazott operációkutatás, mérnöki építéstan, hulladékkezelés és gazdálkodás egyes területei, környezeti hatástanulmányok, környezettudatos vállalatirányítás (KIR), kárelemzés. A tanszék a bányászati és geotechnikai szak mindkét egyetemi szakirányának , valamint mindkét főiskolai szakirányának , a környezetmérnöki szak ipari környezetmérnöki szakirányának, valamint a Gépészmérnöki Kar műszaki menedzser szak környezetgadálkodási blokkjának a képzéséért felelős.

A tanszék kiemelkedő kutatási témái: bányászati és egyéb ipari létesítmények létesítése és rekonstrukciós feladatai, a bányászati telepítések analítikája, bányagazdaságtani kérdések és a hasznosítható ásványelőfordulások műrevalósági minősítése, különböző típusú szilárd ásvány előfordulások kutatása, feltárása, kitermelése, kőzet- és geomechanikai feladatok megoldása, bányászati és egyéb célú föld alatti üregek kialakítása és biztosításának méretezése, kőzetmozgási és különböző jellegű bányakár feladatok, bányaszellőztetési és klimatizációs kérdések, munka és egészségvédelem a bányászatban, elemi bányaveszélyek elleni védekezés, bányamentés, jövesztés és robbantástechnikai, valamint egyéb kőzetroncsolási feladatok megoldása, természeti környezetet kímélő bányászati módszerek kialakítása, új típusú bányászati technológiák kifejlesztése és felhasználási lehetőségeinek elemzése, számítógépes tervezési és szakértői rendszerek kidolgozása különböző bányászati és ipari létesítmények tervezésére és az azokban lezajló folyamatok optimális irányítására. Kockázat elemzés a biztonságtechnika és környezetvédelem területén, szemcsés halmazok folyási feltételeinek leírása.

A tanszék kutatás-fejlesztési, valamint vállalkozási tevékenységének területei az utóbbi időben: salak-pernye elhelyezés kérdései, a külfejtések időjárástól függő biztonsági problémái, különböző beruházások hatástanulmányai, bányaműveletek felszíni hatásai.

"Ezer ölre vagyok idelenn a Föld ölében,

Hol az ősi örök éj tanyázik Vadsötéten.

A kis lámpa reszkető sugára Félve néz a zordon éj arcára, Mint sasra a galamb"


 

"Ezer ölre a virágoktól s  a Napvilágtól,

Ezer Ölre! tán már a pokol sincs

Innen távol;

Vagy már benn is vagyok a pokolban?

Benne, mert a sátán háza ott van,

Ahol az arany terem"

 

(Petőfi Sándor)