Műszaki Földtudományi Kar

Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

 

 

Dr. Debreczeni Ákos

 

 

Szakmai önéletrajz

 

  1. Személyi adatok

 

Név: Dr. Debreczeni Ákos

Született: Miskolc, 1966. július 19.

Anyja neve: Kotányi Viola

 

  1. Egyetemi tanulmányok

 

-        1984 és 1989 között a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karának hallgatója,

-        1988-ban részképzés a Berlini Műszaki Egyetemen (Technische Universität Berlin),

-        1986-1988 demonstrátori állás a Miskolci Egyetem Matematika Intézetében,

-        egyetemi éveimet kitüntetéses diplomával zártam 1989-ben.

 

    3.    Főállású munkahelyek

 

-        1989 és 1992 között a Magyar Tudományos Akadémiai központi tudományos ösztöndíjasa. Kutatóhelyem a Miskolci Egyetem Eljárástechnikai       Tanszékén volt.

-        1992 tanszéki mérnök a ME Eljárástechnikai Tanszékén,

-        1994 egyetemi tanársegéd a ME Bányászati és Geotechnikai Tanszékén,

-        1995 egyetemi adjunktus a ME Bányászati és Geotechnikai Tanszékén,

-        1999 egyetemi docens a ME Bányászati és Geotechnikai Tanszékén,

-        1994 óta vezetem a ME Bányászati és Geotechnikai Tanszékének kőzetmechanikai és talajmechanikai laboratóriumait.

  

  1. Tudományos fokozatok

 

-        1994 a műszaki tudomány kandidátusa,

-        1997 PhD.

 

  1. Jelenlegi tagságok szakmai testületekben

 

-        az OMBKE tagja,

-       1997-től az MTA Bányászati Tudományos Bizottság mechanikai eljárástechnikai, nyersanyagelőkészítési munkabizottságának tagja,

-        1999-től az MTA Bányászati Tudományos Bizottság geotechnikai munkabizottságának tagja,

-        2001-től az Igazságügyi Műszaki Szakértő Bizottság Bányászati Albizottságának titkára,

-        1994-től „A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat” szerkesztőbizottságának titkára.

 

  1. Nyelvismeret

 

-        angol: állami középfokú nyelvvizsga

-        német: előadó és tárgyalóképes

 

  1. Tevékenységi területeim

 

a)        A bányagépészet területén:

-        hidraulikus és pneumatikus szállítás,

-        termelő- és szállítóberendezések ellenőrzése, tervezése

-        biztosító szerkezetek ellenőrzése.

 

b)           A geotechnika területén:

-       földalatti üregek létesítésének és megtartásának geomechanikai kérdései (elsősorban a föld alatti hulladéktárolók és a szilárd ásványbányászat terén),

-        rézsűk és töltések állékonysága (külszíni bányászat, mélyépítés, útépítés),

-        laboratóriumi vizsgálatok.

 

  1. Publikációs tevékenység

 

-        55 db többségében idegen nyelven megjelent publikáció szerzője ill. társszerzője,

-        1 szabadalom társtulajdonosa.

 

 

Fontosabb publikációk listája

 

A., Könyv, fejezet:

 

1.      Environmental Friendly Transport and Landfilling of Dense Fly Ash/Slag Slurries (társszerző Debreczeni E.) Megjelent könyv alakjában: GREEN 3, The Exploitation of Natural Resources and the Consequences, Edited by R. W. Sarsby and T. Meggyes Thomas Telford, London 2001. pp. 367-373

2.      Novel Solution in Tailings Managment (társszerző: Meggyes T.)
Geotechnical and Environmental Aspect of Waste Disposal Sites, editors: R.W.Sarsby & A.J.Felton, Tailor & Francis Group, London, 2007. pp.269-283

 

B., Folyóiratokban megjelent cikkek:

 

1.   Nagy koncentrációjú zagyok kis sebességű hidraulikus szállítása (Társszerzők: Tarján I. – Debreczeni E.) Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT (1992). 7-8.

2.   Pneumatikus aknaszállító berendezés fő méreteinek meghatározása. Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT (1993). 4.

3.   Bányászati célú pneumatikus szállítási feladatok alapvizsgálatai. A Miskolci Egyetem Közleményei – Bányászat 50. évf. 1.sz. (1995)

4.   Invertigation of the Terminal Settling Velocity of Nonspherical Paritcles in Cone Air Classifier. A Miskolci Egyetem Közleményei – Bányászat 50. évf. 2.sz. (1995)

5.   Möglichkeiten zur Nutzung untertägiger Hohlräume für die Abfallentsorgung in Ungarn (Társszerzők: B. Dartsch – Th. Hidebrandt – J. Janositz) Bergbau 8/1996.

6.   Geomechanische untersuchungen zur untertägigen Endlagerung von abfällen an der Universität Miskolc. Publications of the University of  Miskolc, Series A Mining Volume 52 Fasc 5 pp. 111-120 (1997)

7.   Removal of Uranium from Contaminated Groundwater at a Former Uranium Mining Site (társszerzők: Kovács Ferenc, Bőhm József, Gombkötő Imre) 1st IMAGE-TRAIN Cluster-Meeting, Karlsruhe, Novomber, 7-9. 2001. pp. 97-102.

8.   Tailsafe: Investigation and improvement of tailings facilities (Társszerzők: E. Niederleithinger, T. Meggyes, C. McDonald, K.E. Roehl, K.J. Witt) Proc. XIII. ECSMGE, Vaníček et.al., Prague, 2003. pp. 179-182.  ISBN 80-86769-00-3

9.   Paste Technologi for Tailings Management (társszerző: Meggyes T.)
Land Contamination & Reclamation, 2006. Volume 14, Number 4. pp.815-827.

J. Bőhm, Á. Debreczeni, J. Faitli, I. Gombkötő, T. Meggyes

10. High-concentration Hydraulic Transport of Tailings (társszerzők: Bőhm J; Faitli J; Gombkötő I; Meggyes T.)
Land Contamination & Reclamation, 2007. Volume 15, Number 2. pp.195-217.

 

C., Konferenciakiadványokban megjelent cikkek:

 

1.   Hydraulischer Transport mit niedriger Geschwindigkeit von Flugaschensuspensionen hoher Konzentrationen (Társszerzők: Tarján I. – Debreczeni E.) Hydromechanisation VII. Bulgária, Várna (1991)

2.   Neue Ergebnisse des hydraulischen Transportes mit niedriger Geschwindigkeit von Flugaschensuspensionen hoher Konzenrationen (Társszerzők: Tarján I. – Debreczeni E.) Massenguttransport durch Rohrkleitungen 10. Németország, Meschede (1992.)

3.   Untersuchung der Bewegung nicht kugelförmiger Körner im Newtonschen Bereich in einem sich auswietenden Kegel. Hidromechanisation 8. Németország, Magdeburg (1993.)

4.   Szuszpenziók áramlástani vizsgálatára épített kísérleti berendezés (Társszerzők: Tarján I. – Faitli J.) MicroCAD’95 Nemzetközi Számítástechnikai Találkozó, Miskolc (1995.)

5.   Messung der Sickereigenschaften von in untertägigen Hohlräumen deponierbaren Abfällen an der Universität Miskolc. Projektzáró Konferencia, Németország, Berlin (1995.)

6.   Geomechanische Untersuchungen zur untertägigen Endlagerung von Abfällen an der Univeristät Miskolc. Problematika odstrňovania odpadov v podzemných bbanských priestoroch, Slovensko, Vyšná Boca (1996.)

7.   Grundlegende Untersuchungen zur Entwicklung einer mit Pneumatischer Förderung Kombinierten Gewinnungsmaschine mit Schneidkopf (Társszerzők: Debreczeni E., Sümegi I.) Universitetea din Petrosani, CNEM ’97, The First National Conference on Mining Electromechanics, 30-31. mai 1997. Petrosani, pp. 339-346.

8.   Egyes hulladékanyagok föld alatti elhelyezhetőségével kapcsolatos kísérletek a Miskolci Egyetemen. A környezetvédelem helyzete és feladatai a bányászatban és a kohászatban 1999. október 4-6. Balatonfüred

9.   Einige Fragen der Entsorgung von Schalcke- und Aschesuspensionen. Internationales Innovationsseminar 2000 zu Magdeburg, Hidromechanisation 11 Magdeburg 26-27. Oktober 2000.

10. Geomechanische Aspekte der Abfallentsorgung Unter Tage. Universitatea din Petrosani, Sesiune Jubiliara, 1998. pp. 228-233.

11. Fortschritte in der Bautechnik der reaktiven Wenden (Társszerzők: Meggyes T., F.G. Simon, T. Tünnermeier) „Qualitätssicherung und Innovation, 10. Braunschweiger Deponieseminar 2002.” Fachseminar am 21. un 22. März 2002. pp. 453-474.

12. Long-term Performance of Permeable Reactive Barriers und for the Remediation of Confaminated Groundwater. MicroCAD, Miskolci Egyetem, 2003. március 6.

13. Reducing the Risk for Tailings Facilities. (Társszerzők: Meggyes Tamás, Chris McDonald, Karl Ernst Roehl, Karl Josef Witt)  CONSOIL 8th International FKZ/TNO Conference on Contaminated Soil ICC, Gent, Gelgium May 12-16. 2003.

14. Inovative Groundwater Remediation. (Társszerzők: J. Bőhm, I. Gombkötő) Universitaria ropet 2003. Petrosani, 2003. október 16-18. pp. 112-118.

15. Neue Wege in der Behandlung von Trübefeststoffen (Társszerző: T. Meggyes) 11.Braunschweiger Deponie- und Dichtwandseminar, Braunschweig, 2004. március 11-12. pp. 43-63.

16. Fluid Mechanical Investigation of Paste Materials in Tailings Disposal (Társszerzők: T. Meggyes, J. Faitli, I. Gombkötő) University of Illions at Chicago, Chicago 2004.

17. A paszta- szállítás szerepe a zagytározó gátak biztonságának növelésében. (Társszerző: Gombkötő I.) VII. Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencia, Nagyvárad 2005.

18. Role of Paste-Technology in Improvement of Safety of Tailings Facilities (Társszerző: Gombkötő I.) X. Magyar-Német Eljárástechnikai Szeminárium, Miskolc 2005.

19. Paste-Transport Experiments in the University of Miskolc for Improving of Safety of Tailings Facilities (Társszerzők: J. Bőhm, J. Faitli, I. Gombkötő) Geotechnics X., Ráckeve, 2005.

20. Kísérleti eredmények a paszta-technológia környezetvédelmi alkalmazására a bányászatban (Társszerzők: J. Bőhm, J. Faitli, I. Gombkötő) VIII. Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencia, Sepsiszentgyörgy 2006.

21. Hidromechanisation for Enviromental Protection: From Dilute Hidraulic Transport to Paste Technology (Társszerző: T. Meggyes) Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, Berlin, Forschungsbericht 280. Berlin, 2007. pp. 20-27.

22. A sűrűzagyos-technológiák alkalmazásának lehetőségei Magyarországon IX. Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencia, Buziásfürdő 2007.

23. A repedezett kőzettest szilárdsági paramétereinek meghatározása és repedezett kőzetkörnyezetben nyitott vágatok utólagos megerősítésére irányuló kutatások a Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Tanszékén (Társszerző: Somosvári Zs.) Mérnökgeológia Kőzetmechanika 2006. pp. 219-234.