Műszaki Földtudományi Kar

Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

 

 Dr. Vereczkey-Szarka Györgyi

 

  egyetemi tanársegéd

  okleveles környezetmérnök

   bánya- és geotechnikai mérnök

 

  Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

  A/4 II. em. 239 sz.

  bgtszgy@uni-miskolc.hu

  +36 (46) 565-111/2085

Fax:  +36 (46) 565-069

 

 

Tanulmányok

2005-2007          Miskolci Egyetem

                          Műszaki Földtudományi Kar

                          Bánya- és Geotechnikai Mérnök Szak, Geotechnikai szakirány

                          Főiskolai oklevél

 

2001-2004         Miskolci Egyetem

                          Műszaki Földtudományi Kar

                          Mikoviny Sámuel Doktori Iskola

                          Doktori fokozat

 

1995-2000         Miskolci Egyetem

                          Műszaki Földtudományi Kar

                          Környezetmérnöki Szak, Ipari környezetvédelmi szakirány

                          Egyetemi oklevél

 

1991-1995         Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Miskolc

                          Külkereskedelmi ügyintéző szak

                          Érettségi

 

Nyelvismeret

Német nyelv        államilag elismert középfokú nyelvvizsga („A+B”)

Angol nyelv         államilag elismert középfokú nyelvvizsga („C”)

 

Egyéb szakismeret

Környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító engedély, Sz: F-298/2005 Szűkítés nélkül (minden szakterületen)

 

Munkahelyek, szakmai tevékenység

2006.09. –                 Miskolci Egyetem

                                  Bányászati és Geotechnikai Tanszék – egyetemi tanársegéd

  - Eróziós kutatások, geomechanikai laborvizsgálatok, erőművi salakanyagok fizikai vizsgálata, bányászati és geotechnikai gépek felmérése, pályázatírás, nyertes pályázatokban szakértői és kapcsolattartói tevékenység.

                                   - Oktatott tárgyak: Környezetvédelem, Környezetvédelem alapjai, Környezet és település, Rekultiváció.

 

2004.09. – 2006.09.   Miskolci Egyetem

Bányászati és Geotechnikai Tanszék – tudományos segédmunkatárs

–  Hatásvizsgálatok, felülvizsgálati tanulmányok készítése, építőanyag-vizsgálatok, pályázatkészítés.

 

2001.09. – 2004.08.  Miskolci Egyetem

                                  Mikoviny Sámuel Doktori Iskola – PhD. hallgató

                                  –  Kutatási téma: defláció, rekultiváció, kő-, kavicsbányák, területi porszennyezés.

 

2000.11. – 2001.08.  Országos Vízügyi Beruházó Mérnök Konzulens és Tervező Kft., Budapest – környezetvédelmi mérnök

                                  Katonai Védelmi Osztály

                                  –  Laktanyák kármentesítése, katonai létesítmények, kiképző központok, repülőterek, üzemanyagbázisok környezetvédelmi felmérése, olajjal szennyezett talajok helyreállítási munkálatai, kármentesítési programok, hatástanulmányok készítése.

 

2000.09. – 2000.11.  Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Miskolc    

                                  Ivóvízgazdálkodási Osztály – víziközmű ügyintéző

      Vízjogi létesítési engedélyek, üzemeltetési engedélyek, szakhatósági állásfoglalások készítése.

 

Tagság

                                          Beiskolázási szakbizottsági tag

                                          MTA köztestületi tag

 

Díjak, kitüntetések

 

1999                                  Tanulmányi érem, bronz fokozat

2006                                  Szádeczky-Kardoss Elemér díj, II. fokozat

2007                                 Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi bizottságának tudományos díja

 

KÖNYVEK, KIADVÁNYOK

Dr. Buócz Z. – Dr. Szarka Gy.: Rekultiváció, tájrendezés a bányászatban

Miskolci Egyetemi Kiadó, 2007.

 

Dr. Bőhm J.–Dr. Buócz Z.–Dr. Szarka Gy.: Kavicsbányászati technológiák

Bíbor Kiadó, 2007.

 

Dr. Buócz Z. – Bőhm B. – Bőhm Sz. – Gál O. – Dr. Janositz J. – Siposné Molnár T. – Dr. Szarka Gy.: Környezetvédelem, minőségirányítás, biztonságtechnika a kavicsbányászatban

Bíbor Kiadó, 2007.

 

PUBLIKÁCIÓK, SZAKMAI ELŐADÁSOK

Gy. Szarka: Use of waste materials for recultivation of waste rock piles

Mining, Metallurgy, 3. Millenium M3, Bécs, 2002. május

 

Gy. Szarka: Die Prüfung der organischen Abfällen in Region Miskolc (Ungarn) zum Rekultivation der Bergehalde

MicroCAD 2003 International Scientific Conference, Miskolc, 6-7 March, 2003

Konferenciakiadvány: 89-93. old.

 

Gy. Szarka: Survey of compostable wastes produced in the Miskolc Area

11th International Conference in Mechanical Engineering, Kolozsvár, 2003. május 8-11.

Konferenciakiadvány: 218-221. old.

 

Gy. Szarka: Possible Treatment of Animal Waste

4th International Conference of PhD Students, Miskolc, 11-17 August, 2003

Konferenciakiadvány: 449-454. old.

 

Gy. Szarka: Investigation of a Case of Environmental Pollution on Fuel Store Premises

MicroCAD 2004 International Scientific Conference, Miskolc, 18-19 March, 2004

Konferenciakiadvány: 173-177. old.

 

Gy. Szarka, M. Vadászi: Consideration over Rekultivation after the Mining (Megfontolások a bányászati tevékenység utáni rekultivációról)

VI. Bányászati Kohászati Földtani Konferencia, Petrozsény, 2004. május 20-23.

Konferenciakiadvány: 81.old.

 

Gy. Szarka: Environmental Changes and Consequences Resulting from Abandoning Mines, the Necessity of Rekultivation

Amireg2004, 1st International Conference, Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania, 7 - 9 June 2004

Konferenciakiadvány: 467-471. old.

 

Gy. Szarka: Biological Recultivation of Mining Area

Geotechnika 2004., Slovakia, The High Tatras, 22.-24. 09. 2004.

Konferenciakiadvány: 531-536. old.

 

Gy. Szarka, V. Mádai: Investigation of dusting-intensity of Gyöngyösoroszi flotation waste dump

MicraCAD 2005 International Scientific Conference, Miskolc, 2005. március 10-11.

Konferenciakiadvány: B szekció: Energiagazdálkodás és környezetvédelem, 69-74. old.

 

Szarka Gy.: Meddő anyagok szemeloszlásának vizsgálata a kiporzás szempontjából (Investigation of grain-size distribution of dead material point of view the dusting)

VII. Bányászati Kohászati Földtani Konferencia, Nagyvárad, 2005. március 31.-április 3.

Konferenciakiadvány: 40. old.

 

Gy. Szarka: Analysis of dusting of bulk materials

XIII International Scientific & Practical Conference „Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Health” MicroCAD, 19-20 May 2005, Kharkiv

Konferenciakiadvány: 187-190. old.

 

Buócz Z., Szarka Gy.: Lejtős felületek kiporzási tulajdonságának vizsgálata

„The 12th Symposium on Analytical and Environmental Problems”, Szeged, 2005. szeptember 26.

Konferenciakiadvány: 306-310. old

 

Buócz Z., Szarka Gy.: Meddőhányók és zagytározók kiporzása, és a védekezési lehetőségek

Geotechnika 2005., Ráckeve, Savoyai kastély, 2005. október 18-19.

http://www.konferenciairoda.hu/geotechnika2005/indexmagyar.htm

 

Gy. Szarka: Lignittüzelésű erőmű égéstermékeinek kiporzás vizsgálata

MicroCAD 2006 International Scientific Conference, Miskolc, 16-17 March, 2006

Konferenciakiadvány: C szekció Környezetvédelem-Hulladékgazdálkodás (Environmental Protection-Waste Management) 107-116. old.

 

Gy. Szarka; Dusting Investigation of Deposited Slag-Scale-Rea Gypsum Materials; Bányászat és Geotechnika A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat 68. kötet, Miskolci Egyetemi Kiadó 2006 pp.113-118

 

F. Kovács Dr, B. Mang Dr, Gy. Szarka:: Dusting Investigation of Deposited Slag-Scale-Rea Gypsum Materials

XIV International Scientific & Practical Conference „Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Health”, 18-19 May 2006, Kharkiv

Konferenciakiadvány: 286-291. old.

 

Buócz Z. -  Janositz J. - Szarka Gy. - Gál O. - Bőhm Sz.: Investigation of the possibility of cleaner technology and refinement in ballast-digging based on risk theory

ISCSM 2006 8th International Symposium Continuous Surface Mining, Aachen, September 24th-27th 2006

Konferenciakiadvány: pp 503-510

 

Dr. Buócz Z. - Dr. Janositz J. - Szarka Gy. - Bőhm Sz. - Gál O.: A hazai kavicsbányászatban alkalmazott jövesztéstechnológiák

Geotechnika 2006., Ráckeve, Savoyai kastély, 2006. október 17-18.

http://www.konferenciairoda.hu/geotechnika_2006/eloadasok.htm

 

Dr. Z. Buócz – Gy. Szarka: Egyes anyagok kiporzási értékeinek előrejelzése regressziós vizsgálat alapján

MicroCAD 2007 International Scientific Conference, Miskolc, 22-23 March, 2007

Konferenciakiadvány: pp 25-31

 

Bőhm Sz. – Kokovai N. B. – Szarka Gy.: Környezetvédelmi megoldások lakott területek közelében működő kőbányák részére (Eliminating adverse environmental effects of quarries, operating near populated areas),

IX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Buziásfürdő, 2007. március 29-április 1.

Konferenciakiadvány: pp 37.

 

 

Szarka Gy: Meddőhányók és zagytározók kihordási tulajdonságainak vizsgálata, különös tekintettel a rekultivációra, PhD értekezés, Miskolc, 2007.