Műszaki Földtudományi Kar

Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

 

Dr. Janositz János

 

Munkáltató neve és címe
MTA-TKI Műszaki Földtudományi Kutató Csoport, 3515 Miskolc-Egyetemváros
Bányászati és Geotechnikai tanszék
MUNKAHELYI TELEFON  (06)-(46)-565-111/ mellék 18-20 vagy 2018
TELEFAX (06)-(46)-563-465
LAKÁSTELEFON  (06)-(46)-334-141   
1974 a műszaki tudomány kandidátusa, 1968 egyetemi doktori oklevél,
1960-1965 NME Bányamérnöki Kar, okl. bányamérnök.
 

Munkahelyi beosztása:

Tudományos főmunkatárs, címzetes egyetemi docens

Kutatási eredmények az alábbi témákban:

Szellőztetés és klímatizálás tervezés, ásványi nyersanyagokra
rendelkezésre álló információk értékelése, kockázatok becslése, ömlesztett
anyagok tárolási problémáinak megelőzése, megoldása, vízáramlás karsztos
repedéses kőzetekben, vízhozamok, vízbetörés-veszély becslése.

Végzettsége:

Okleveles bányamérnök


Tudományos fokozat:

műszaki tudomány kandidátusa

Szűkebb szakterület:

Bányaszellőztetés klímatizálás, ásványi nyersanyagok
kutatása értékelése, kockázatok becslése, ömlesztett anyagok belső
erőrendszere.

Nyelvismeret:
Német: középfokú nyelvvizsga:1968


Egyéb nyelvismeret
Lengyel:
Olvasási készség: jó
Íráskészség: alapszintű

Beszédkészség: jó

 

Publikációk:

1.   Janositz J.: Risikoabschätzung und Grenzwerte. In: Taschenbuch der Umwelttechnik. Szerk.: Schwister K. Facbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag. 2003;123-138.

2.   Probleme der Deponierung von Sonderabfällen unter Tage, mit besondere
Rücksicht auf radioaktive Stoffe (Társszerzők: Bohus G., Buócz Z., Benke L.)
Publ. Univ. of Miskolc, Series A. Mining Vol. 49., 1994. p. 157-163.

3.   Szakértői rendszer a bányabeli légellátás optimalizálására. A Miskolci
Egyetem Közleményei. A sorozat, Bányászat, 50 (1995). kötet,1.Füzet 249-261.

4.   Víznívó alatti bauxitelőfordulások kitermelésének lehetősége
(Abbaumögligkeiten der von Karstwasser gefä hrdeten Bauxitvorkommen)
(Társszerzők: Kovács, F.- Molnár, J.)
Miskolci Egyetem Közleményei. A sorozat. Bányászat. Bányászat és
Geotechnika. 1.Füzet. Miskolc, 1995. pp.109-128.

5.    Mögligkeiten zur Nutzung untertägiger Hohlräume für die
Abfallentsorgung in Ungarn. (Társszerzők: B. Dartsch - Th. Hildebrandt - Á.
Debreczeni) Bergbau 8/1996.

6.   Results of analysing the possibilites of power plan refuse utilization
experience.Publ. Univ. of Miskolc. Series A . Mining, 1997, pp.65-73.
(Társszerző: Kovács F.)

7.   Modellvorschlag zu den inneren Kräften zwischen Schüttgutpraktikeln.
Schüttgut 5 (1999) Nr. 4. p. 561-565.

8.   Analyse der Berechnungsverfahren für Luftnetze Acta Tech. Ac.Sci.Hung.
87(1978) T.(3-4) p. 415-424;

9.   Statistsche Auswertung von Klimamessungen. Glückauf-F.H.40.(1979) No.
6,p.258/263;

10. A vízhozam változások okainak vizsgálata a Hévízi tó-forrásnál
Miskolci Egyetem Közl. Bányászat 36 (1991) kötet 1-4. füzet p.111/126.;

11. A hosszabb földtörténeti időszak alatt kialakuló karsztvíz rendszer
jellemzői. A Bányamérnöki Kar tanszékeinek kutatási eredményei. Miskolci
Egyetem Bányamérnöki Kar Kiadványa 1992.

 

Konferencia kiadvány:

 

1.   Számítási modell karsztosodott kőzetekben végzett  próbaszivattyúzások mérési adatainak értékeléséhez. IV: Geomatematikai ankét. Szeged, 1993. Október 14-15.

2.   Szakértői rendszerek a bányászat területén  (Társszerzők: Dr.Benke L. Dr. Buócz Z., Dr. Mészáros L.), Előadás, MicroCad '93 Nemzetközi számítástechnikai konferencia Miskolc, 1993 III. 2-6.

3.   Szivárgás modellezés felazult kőzetekben (Társszerzők: Benke L. Buócz Z.) Előadás. MicroCAD ‘97 Nemzetközi számítástechnikai tudományos konferencia, Miskolc 1997 II. 26-27. Kiadvány: Geoinformatika, Környezetvédelem pp71-77

4.  Acél gáztartály robbantása a volt Ózdi Kohászati Üzemek területén (Társszerzők: Fehér T., Földesi J., Nagy Zs., Tóth J., Volszki G.) „Fúrás-robbantástechnika 1997” konferencia, Miskolc-Tapolca, 1997. szeptember 16-18. p.23-36.