Műszaki Földtudományi Kar

Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

 

 

Dr. Benke László

 

 

beosztása: tudományos munkatárs

tanszéki elérhetősége: (esetenként) A/4 233.

fogadóórája: hétfőn 9-11

 

Szakmai önéletrajza:

 

Született:

1948 január 14. Hejőpapi.

 

Végzettség:

okl. bányamérnök, NME 1971, bányaművelő szak.

 

Munkahelyek:

                          1971-72: Tatabányai Szénbányák, XII/a akna, beosztott bányamérnök.

  1972-1975: MTA Bányászati Tanszéki Kutatócsoport, NME

                      Bányaműveléstani Tsz.; tud. segédmunkatárs.

  1975-1990: tudományos munkatárs

  1991-2006: MTA-TKI Geotechnikai Kutatócsoport, ME Bányászati és

                     Geotechnikai Tanszék; tud. munkatárs.

2007-          MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport; tud. munkatárs.

 

Tudományos tevékenység:

1985 dr. univ. fokozat.

 

Nyelvismeret:

orosz, német, angol (középfokú C)

 

Elérhetőség:              telefon: (36-46) 656-111/17-55

                                   e-mail: bgtbl@uni-miskolc.hu

 

 

 

LEGFONTOSABB  publikációk

 

1.  Benke L., 1982, A  vágány nélküli bányászat lehetőségei és korlátai a hazai    

     szilárdásvány‑bányászatban     KBFI Közleményei, XXVI. évf. 1. szám   p.

     K12-K14.

2.  Benke L., 1982,  Vágathálózatok kialakításának szempontjai a mélyműveléses sín

     nélküli    bányászatban, NME Közleményei, I. Sorozat  Bányászat 30. (1982) kötet   

     p. 161-175.

3.  Benke L., 1985, A sin nélküli berendezésekkel működő mélyműveléses bányászati

     technológiai rendszer átfogó értékelése. Egyetemi doktori értekezés.  Nehézipari    

     Műszaki  Egyetem Miskolc, p. 323.

4.  Benke L., 1991, Az ásványvagyon-gazdálkodás hazai problémái A Miskolci

     Egyetem   Közleményei A Sorozat (Bányászat) 36. kötet, 1-4. füzet, Miskolc 1991.    

     p. 137-142.

5.  Benke L., Buócz Z., Janositz J., Mészáros L., 1993, Expert System in Mining   

     Engineering International Scientific Conference, Košice, 1993. Oct. 9-10.    p. 34-42.

6.  Benke L., Bohus G., Buócz Z., Janositz J., 1994,  Probleme der Deponierung von

     Sonderabfällen unter Tage, mit besondere Rücksicht auf radioaktive Stoffe.         

     Publ. Univ. of Miskolc, Series A. Mining Vol. 49., Miskolc p. 157-163.             

7.  Benke L, Janositz J,, 1999, A föld alatti hulladék-elhelyezés lehetőségei és    

     kockázatelemzése. Mining, Geotechnology and Environment. A Publication of the

     University of Miskolc. Series A. Mining, Volume 53. Miskolc University Press p. 159-184.

8.  Kovács F, Benke L, Janositz J., 2000, Möglichkeiten und Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der

     Sonderabfalldeponierung in Ungarn. Universitaria Ropet 2000; Petrosani 2000. október 19-20.

     Lucrarile Stiintifice Ale Simpozionului International - Ecologie si Ingineria Mediului, p.25-30. ISBN 973-8035-64-3.

9.  Benke L., Buócz Z., Janositz J., 1997,  Untersuchungen zur Entsorgung des

     radioaktiven Abfalls in Ungarn. Publ. Univ. of Miskolc. Series A. Mining,

     1997; 5:105-110.

10. Bőhm J, Benke L, 2005: Environmental Problems of a Project for Enclosing an

      Ore Mine  Have Not Been Operated for a Long Time. Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale    Romaniei (7; Oradea)  23.