Műszaki Földtudományi Kar

Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

 

Dr. Molnár József

beosztás:    egyetemi docens
tudományos fokozat:  

 a műszaki tudomány kandidátusa C. Sc.,

Ph. D. (Miskolci Egyetem)

elérhetősége: 

telefon: (46)565-111/18-26

e-mail: bgtmj@uni-miskolc.hu

fogadóórája:   
végzettsége:  okl. bányamérnök
elismerések, kitüntetések: miniszteri dicséret (2004.)
nyelvtudás:  

angol (államilag elismert középfokú nyelvvizsga)

orosz (nehézipari szaknyelvi anyaggal kiegészített, államilag elismert középfokú nyelvvizsga)

                                      

Egyetemi tanulmányok, tudományos fokozatok:

 

1998.:               Ph.D. fokozat, Miskolci Egyetem

1993.:               a műszaki tudomány kandidátusa fokozatot szerez. Tudományos vezető Zambó János akadémikus, értekezésének címe: Többforrású szénbányászati termelő és termékszállító rendszerek anyagáramainak törvényszerűségei.

1985.:               dr. univ. fokozatot szerez, a Tudományos Minősítő Bizottság ösztöndíjasaként. Tudományos vezető Zambó János akadémikus, értekezésének címe: Szénbányák fejtési-szállítási rendszerének digitális szimulációs vizsgálati módszere.

1983.:               okl. bányamérnökként végez a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Kar bányászati szakán

 

Oktatói beosztások, intézményi feladatok:

 

2007.:               a Bányászati és Geotechnikai Intézet igazgatója

2006.:               a Geotechnológiai és Térinformatikai Intézet igazgatója

2006.:               a Bányászati és Geotechnikai Tanszék vezetője

1995.:               egyetemi docens

1988.:               egyetemi adjunktus

1985.:               egyetemi tanársegéd

1983-1985.:     Tudományos Minősítő Bizottság Ösztöndíjas, kutatóhely: Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc) Bányaműveléstani Tanszék, tudományos vezető Zambó János akadémikus

 

Néhány fontosabb kutatási program:

 

1992-95:          Mesterséges intelligencia alkalmazása ömlesztett szilárd anyagok gépesített mozgatásának tervezéséhez. OTKA F4413 pályázat, témavezető

1998.:              Geotechnikai- és építőanyagok vizsgálati lehetőségeinek bővítése az oktatásban (PFP-ME-BÁK-1514/1998.). Programfinanszírozási pályázat, témavezető.

1998-2001.:     Erőművi szilárd maradvány anyagok deponálási és hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. Bolyai János kutatási ösztöndíj

 

Néhány fontosabb publikáció:

 

1.   Molnár József: Automatikus metánmérő készülékek szénbányászati alkalmazásának néhány elméleti kérdése. Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 116. évfolyam (1983.) 2. szám.

2.   Molnár József: Szénbányák telepítésének néhány fontosabb szempontja. Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 117. évfolyam (1984.) 5. szám, p. 592-596.

3.   Molnár József – Király Antal László: Kapacitáskihasználási vizsgálat a Borsodi Szénbányák Mákvölgyi Bányaüzemében. Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 122. évfolyam (1989.) 1. szám, p. 32-36.

4.   Kovács Ferenc – Janositz János – Molnár József: Víznívó alatti bauxitelőfordulások kitermelésének lehetősége. A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, 50. (1995.) kötet, Bányászat és geotechnika I. füzet, p. 109-128.

5.   Kovács Ferenc – Molnár József: Az erőműi salak és pernye bekeverésének hatása a Visonta bánya hányóanyagának mechanikai jellemzőire. Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 132. évf. (1999.) 2. szám, pp. 109-115.

6.   A bauxitbányászatban alkalmazható feltárási és művelési módok, különös tekintettel a víznívó alatti előfordulásokra. Pályamunka a HUNGALU-ME Bányamérnöki Alapítvány kuratóriumának pályázati felhívására. Miskolc, 2000. november. (Témavezető: Dr. Buócz Zoltán)

7.   F. Kovács, J. Valaska, J. Molnár, I. Gál, "Chemical and Mechanical Characteristics of Hungarian Lignite Combustion Products". 18th World Mining Congress, Coal Techniques Session (October 10, 2000, Las Vegas, Nevada, U.S.A.). www.minexpo.com, http://208.223.210.187/papers/molnar.pdf

8.   Molnár József –  Dovrtel Gusztáv: A füstgáz kéntelenítéskor keletkező gipsz jellemző tulajdonságai. Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 134. évf. (2001.) 6. szám, pp. 474-479.

9.   Kovács, Ferenc - Molnár, József - Valaska, József: "Chemical and Mechanical Characteristics of the Byproduct Gypsum Produced in a Hungarian Lignite-Fired Power Plant." in Ghose A. K. - Bose L. K. (editors)  "Mining in the 21st Century. Quo Vadis? Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 2003. Vol. 2, pp. 1305-1312. Proc. 19th World Mining Congress, November, 2003, New Delhi (India).

10. Molnár, József, "Basic Mechanical Properties of Composites Made of Fly Ash and FGD Gypsum". Geotechnika – Geotechnics. Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – The High Tatras, Slovenská Republika – Slovakia, 22-24. 09. 2004. Zbornik – The Conference Proceedings, pp. Fakulta BERG, TU Košice. ISBN 80-8073-151-9.

11. Dr. Gáspár László (szerk.): Másodlagos nyersanyagok az útépítésben. (a 2.8.2. fejezet, Gipsz, pp. 182-183.). IHU Kht. Budapest, 2005.

12. Molnár, József: "Composite construction materials made of the byproducts of generating electrical energy, produced in a Hungarian coal-fired power plant". 20th World Mining Congress, Mining and Sustainable Development, Teheran (Iran), 7-11 November, 2005. Proceedings Mining and Sustainable Development" published by Geological Survey of Iran and National Geoscience Database of Iran, 2005, pp 157-160.