Műszaki Földtudományi Kar

Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

 

 

Dr. Buócz Zoltán

 

egyetemi docens, műszaki tudomány kandidátusa

Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

A/4 II. em. 232 sz.

bgtbz@uni-miskolc.hu

 

1945 február 16-án született Holzmindenben (Németország).

Iskolái:1959-62 Szakmunkásképző Intézet (vájár),

             1962-66 Mikoviny Sámuel Bányaipari Aknászképző Technikum, Miskolc (aknász),

             1966-71 Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Kar (okl. bányamérnök).

 

Munkahelye, beosztása: Nehézipari Műszaki Egyetem, Bányaműveléstani Tanszék (1992-től névváltoztatás után Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Tanszék). Beosztásai: 1971-72 tud. ösztöndíjas gyakornok, 1972-1976 egyetemi tanársegéd, 1976-85 egyetemi adjunktus, 1985- egyetemi docens. 1991-95 tanszékvezető helyettes,  1994-95 intézetvezető helyettes, 2001-2007. I. 31. dékánhelyettes, 2005 VII. 1-2006. XII. 31. tanszékvezető,

 

Szakképzettség, tudományos minősítések: 1971 okl. bányamérnök, 1980 egyetemi doktor, 1984 műszaki tudomány kandidátusa.

 

Nyelvismeret: orosz (középfok), német (kandidátusi nyelvvizsga).

 

Kutatási terület: bányagazdaságtan, bányászati biztonságtechnika, bányaszellőztetés, kiemelten szellőztetési hálózatok tervezése, bányászati tervezések számítógépes támogatása, kavicsbányászati technológiák, környezeti hatástanulmányok, bányászat környezeti hatásai.

 

Oktatási terület: bányaműveléstan, bányagazdaságtan, bányászati tervezés, ásványvagyon kutatás, bányaszellőztetés, bányabiztonság, számítógépes tervezés, környezeti hatástanulmányok, rekultiváció, környezetirányítási rendszerek, minőségbiztosítás. Szakmérnök képzésben: rekultiváció, hatásvizsgálatok környezetirányítási rendszerek. Doktori képzésben: bányagazdaságtan, telepítéselmélet, bányászati szakértői rendszerek, bányaszellőztetés, biztonságtechnika, természeti veszélyek

 

Pályázatok, kutatási, fejlesztési feladatok:

Kiemelt kutatási projektek:

listajel

1986-1991 OTKA 1580 A bányabiztonság növelését megalapozó és elősegítő komplex kutatások, a természeti rendszer kölcsönhatásain alapuló szabályozási lehetőségek feltárására. Témavezető: Dr. Martos Ferenc akadémikus, majd Dr. Kovács Ferenc akadémikus. A munka kidolgozásában több részprogram, kutatási részjelentés elkészítésével ill. azok elkészítésében való közreműködéssel vettem részt.

listajel

1991-1994 OTKA 2376 Szakértői rendszer bányászati biztonságtechnikai döntések támogatására Témavezető: Dr. Zambó János akadémikus. A kutatási programban szervező, koordináló feladatok mellett több kutatási részanyag és szoftver elkészítésével vettem részt.

listajel

2004-2007 OTKA 46909 Komplex többcélú optimalizálás alapjai a bányászati tervezésben Témavezetőként.

listajel

HUNGALU-ME Bányamérnöki Alapítvány (1995-2001) évente kisebb összegű támogatásokat jelent, amelynek keretében a magyar bauxitbányászat aktuális problémáinak (technológia, telepítés, szellőztetés) megoldásában veszek részt.

listajel

Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat 1997-98 Kis szakok támogatására kiirt pályázati pont alapján az építőanyag-bányászat technológiai megoldásainak feldolgozására nyertem el témavezetőként.

listajel

 TET osztrák-magyar kutatási pályázat 2000-2001 A bányászat környezeti kockázatainak elemzése a Leobeni Egyetemmel közös kutatási program keretében 

listajel

 Széchenyi Professzori Ösztöndíj 2000-2003

listajel

NKTH Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Baross-Észak-Magyarországi régió NORITEN-3  Intézményi oktatás fejlesztés, módszerek, eljárások kialakítása c. pályázat 

Publikációk:

Összes publikáció száma 120 (könyvek, jegyzetek, szakcikkek, tudományos előadások).

Kutatási jelentések, tanulmányok kb. 180 db.

Fontosabb publikációk:

1.    Egy borsodi bánya szállítási problémáinak vizsgálata  (Társszerzők: Gál I. Stipkovics I.),  BKL Bányászat 1973/11. pp. 738-744.

2.    A regressziós függvények meghatározásának és alkalmazásának néhány kérdése (Társszerző: Dr. Janositz J.), NME Közleményei I. sorozat Bányászat 22. (1976) kötet, pp. 197-213.

3.    Új számítási módszer bányaüzemek szellőztetési hálózatának tervezésére, NME Közleményei I. sorozat, Bányászat 25. (1978) kötet, 2-4 füzet, pp. 121-147.

4.    Szellőztetési hálózatok tervezése a  gráfelmélet felhasználásával, BKL Bányászat. 114. évf. 1981/4. pp. 239-248.

5.    Szellőztetési hálózatok tervezése, Kandidátusi értekezés, Miskolc, 1984. szeptember

6.    A szükséges légmennyiség meghatározása sújtólégveszélyes bányák fejtéseiben a megbízhatósági szint megadásával, BKL Bányászat, 118. évf. 1985/5. pp.321-326.

7.    A szkipaknás és lejtősaknás főfeltárás összehasonlító vizsgálata, BKL Bányászat. 120. évf. (1987)/2. pp. 103-107.

8.    Számítógépes szimuláció dízelmotoros bányagépek kipufogó gázainak hígítására,    BKL Bányászat 1990/l. (123. évf.) pp. 10-17.

9.    Modelling of air leakages in mines (Társszerző: Dr. Janositz J.)Acta Geod. Geoph. Mont. Hung. Volume 25.(12) 1990.

10. Buócz Z.: Bányabiztonsági szakértői programok Előadás "225 éves a Bányaműveléstani Tanszék" c. konferencia Miskolc, 1995 május 30-31, Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 50. kötet pp. 221-248

11. Az ásványi nyersanyag termelés és előkészítés környezeti hatásai Tanszéki segédlet, (társszerzőkkel) 1996, 133 oldal.

12. Kő- és kavicsbányák környezeti hatásai (Társszerző: Csőke B., Bőhm J.) Előadás, A Bányászat környezeti hatásai nemzetközi konferencia, Miskolc, 1998 december 14-15. (Kiadvány: Mining, Geotechnology and Environment, Publication of the University of Miskolc, Series A.Mining, Volume 53. 1999, pp. 103-121, HU ISSN 0237-6016)

13. A környezeti kockázat rendszerelméleti közelítése és kavicsbányászati tervezési kapcsolatai, Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 62. Kötet, Miskolc, 2002  pp. 67-82,  ISSN 1417-5398

14. Nagy Magyar Lexikon bányászati címszavak (kb.135) (1990-2003)

15. Környezetirányítási rendszer, Hatástanulmányok, Mérnöktovábbképző segédlet, Veszprém, 2000-2002

16. Relationship between mine design and the development of clean technologies (társszerző: Bőhm József), Előadás, Mining and geotechnology environmental management, Miskolc, 2003 május 22-24, A Publication of the University of Miskolc, Series A. Mining, Volume 63. pp. 167-177, HU ISSN 1219-008X

17. Environmental management systems in mining (társszerző: Siposné Molnár T., Bőhm B.) Geotechnika 2004. Konferencia, Strebske Pleso, Szlovákia, 2004. 09, 24-26. Kiadvány pp. 513-519. (ISBN 80-8073-151-9)

18. Az ásványvagyongazdálkodás kérdései a hosszútávú előretekintések fényében (társszerző: Gál Orsolya) Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 68. Kötet, Miskolc, 2006.  pp. 95-112,  ISSN 1417-5398 (Az OTKA T/F 46909 keretében)

19. Rekultiváció, tájrendezés a bányászatban (társszerző: Dr. Szarka Györgyi), Egyetemi jegyzet, 240 oldal, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2007,

20.  Kavicsbányászati technológiák (társszerzők: Dr. Bőhm József, Dr. Szarka Györgyi), Egyetemi jegyzet, 199 oldal, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007, ISBN 978-963-9634-58-9

21.  Környezetvédelem, minőségirányítás, biztonságtechnika a kavicsbányászatban, (társszerzők: Bőhm Balázs, Bőhm Szílvia, Dr. Janositz János, Siposné Molnár Tímea, Dr. Szarka Györgyi) Egyetemi jegyzet, 186 oldal, Bíbor Kiadó, 2007, ISBN 978-963-9634-56-5