Műszaki Földtudományi Kar

Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

 

    Tanszéki adminisztráció nyitva tartása

            Hétfőtől - csütörtökig 9 és 11 óra között, valamint 13 és 14 óra között

            Pénteken 9 és 11 óra között

 

        Hallgatói követelmények

        Oktatók fogadóórái

        Szakirányválasztás a Műszaki Földtudományi Karon

        Tájékoztató elsőéves hallgatóinknak

          Bányászai és Geotechnikai tanszéki órarend 2012/2013 tanév I. félév

 

    Diplomatervhez szükséges dokumentumok

        Diplomaterv  beadás halasztási  engedély

        Eredetiség nyilatkozat

        Diplomamunka, szakdolgozat készítés szándékának bejelentése

        Konzultációs lap

        A Műszaki Földtudományi Kar útmutatója az diplomaterv/szakdolgozat elkészítéséhez

letölthető tételsorok

Vizsgakérdések a Biztonságtechnika c. tantárgyból

   Oktatási segédanyagok

        2007. évi záróvizsga tételsorai

        2008. évi záróvizsga tételsorai

        2009. évi záróvizsga tételsorai

        2012/13. évi záróvizsga tételsorai (BSc)

letölthető jegyzetek

   Oktatási segédanyagok a Geomechanika és Kőzetmechanika c. tantárgyakhoz 

        Geomechanikai I. c. tankönyv

        Geomechanika II. c. tankönyv

        Acélíves vágatbiztosítás

        A Repedezett Kőzettest (Kőzetmasszívum) Geomechanikai  Paramétereinek Meghatározása

       Kőzetek Képlékeny-és Tönkremeneteli Határállapotainak Kritériumai

  Oktatási segédanyagok a Külfejtések nyitása és a Külfejtési termelési módszerek c. tantárgyakhoz

        Tanszéki Segédletek - Külfejtések nyitása, külfejtési termelési módszerek I.

        Tanszéki Segédletek - Külfejtések nyitása, külfejtési termelési módszerek II.

        Dr. Dakó György: Külfejtések Művelése

        Gózon József: Külfejtések Géptana

        Dr. Kovács Ferenc-Dr. Faur György: Külfejtések Művelése I. (jövesztés, rakodás)

  Oktatási segédanyagok Ipari technológiák I. és Bányászati ismeretek című tantárgyakhoz

        Irodalomjegyzék Ipari technológiák I. és Bányászati ismeretek című tantárgyakhoz

  A tanszék néhány korábbi, már nem kapható jegyzete

        Dr. Faller Gusztáv - Dr. Tóth Miklós : Ásványvagyongazdálkodási alapismeretek

        Dr. Faller Gusztáv - Dr. Tóth Miklós : Bányagazdaságtan

        Dr. Földesi János : Bányászati robbantástechnika I.

        Dr. Kovács Ferenc : Külfejtések telepítése és nyitása

        Dr. Patvaros József : Elemi bányaveszélyek elleni védekezés (kőzetsújtás, bányatüzek, bányamentés)

        Zambó János : Bányatelepítés és építés