Műszaki Földtudományi Kar

Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

 

 

A Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

néhány fontosabb kutatási munkája az utóbbi években

Sorszám

A munka címe

A megbízó

A témavezető neve

Futamidő

1.

A Visonta Keleti-II. Bánya víztelenítés rendszere leállítási ütemtervének meghatározása

Mátrai Erőmű Rt.

Dr. Kovács Ferenc

1999.

2.

Felszínsüllyedés és vízszintes elmozdulás prognózis a Bükkábrányi bánya un. kis- és nagy külfejtés területére mechanikai-hidraulikai modell alapján

Mátrai Erőmű Rt.

Dr. Kovács Ferenc

2000.

3.

A Bakonyoszlop térségében megkutatott bauxitvagyon mélyműveléssel történő kitermelésének lehetőségei

Bakonyi Bauxitbánya Kft.

Dr. Kovács Ferenc

2001.

4.

A Mátrai Erőmű Rt. külfejtéseiben működő külfejtési célgépek technológiai előírásainak felülvizsgálata

Mátrai Erőmű Rt.

Dr. Kovács Ferenc

2002.

5.

Duna-Dráva Cement Kft. keszegi bányaüzemi robbantás technológia felülvizsgálata

Duna-Dráva Cementmű Kft.

Dr. Bohus Géza

2003.

 

6.

Gránit-granodiorit mintafesték (Üveghuta) kőzetmechanikai laboratóriumi vizsgálatai és a mérései eredmények kiértékelése -SZs

Mecsekérc Rt.

Dr. Somosvári Zsolt

2003.

 

7.

Középcsoport szilárdsági vizsgálat

Mecsekérc Rt.

Dr. Debreczeni Ákos

2003.

8.

Márkushegyi Bányaüzem Márkushegy-II. – Kőhalom mezők vízveszélyességének vizsgálata

Vértesi Erőmű Rt.

Dr. Kovács Ferenc

2004.

9.

A Bükkábrány-i bányatelek lignittelepeinek térbeli modellezése és ásványvagyonának felülvizsgálata

Mátrai Erőmű Rt.

Dr. Kovács Ferenc

2004.

10.

A 2006. évi hosszú távú intézkedési terv felülvizsgálata

MECSEK-ÖKO Rt.

 

Dr. Buócz Zoltán

2005.

11.

A vágatkörnyezet injektálással történő megerősítésének fejlesztése c. tanulmány elkészítése -

Vértesi Erőmű Rt.

Dr. Debreczeni Ákos

2005.

12.

A bükkábrányi lignitvagyon optimális lehatárolása a vasút optimális nyomvonalra helyezése mellett a művelhetőség és az egyéb terepes objektumok figyelembe vételével

Mátrai Erőmű Rt.

Dr. Kovács Ferenc

2005.

13.

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tervezett üveghutai tárolójával kapcsolatos kőzetmechanika vizsgálatok végzése és kiértékelése

Mecsekérc Zrt.

Dr. Debreczeni Ákos

2006.

14.

A füstgázkéntelenítésből származó REA-gipsz és- víz deponálása során jelentkező környezeti hatások

Mátrai Erőmű Rt.

Dr. Kovács Ferenc

2006.

15.

Lignittelepek minőségi paraméterei közötti összefüggések meghatározása és alkalmazásuk

1. részjelentés: A telepjellemzők gyakorisági és eloszlási jellemzői, az eloszlás jellegének meghatározása

2. részjelentés: A települési nedvességtartalom meghatározása a száraz hamutartalom és a száraz fűtőérték függvényében

Mátrai Erőmű Rt.

Dr. Kovács Ferenc

2006.

16.

Hévíztárolók művelésének fejlesztése, kőzetmechanikai vizsgálatok

MOL Nyrt.

Dr. Somosvári Zsolt

2007.

17.

Visonta Keleti-III. bánya módosított optimalizációja, a teljes szükséges infrastruktúrális beruházási elemekkel és annak költségeivel

Mátrai Erőmű Rt.

Dr. Kovács Ferenc

2007.

18.

Lignittelepek minőségi paraméterei közötti összefüggések meghatározása és alkalmazásuk

1. részjelentés: A telepjellemzők gyakorisági és eloszlási jellemzői, az eloszlás jellegének meghatározása

2. részjelentés: A települési nedvességtartalom meghatározása a száraz hamutartalom és a száraz fűtőérték függvényében

Mátrai Erőmű Rt.

Dr. Kovács Ferenc

2007.

19.

Unconventional és alacsony áteresztőképességű CH tárolók művelése – Kőzetmechanikai fejlesztés

MOL Nyrt.

Dr. Somosvári Zsolt

2007-2009.

A Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszéken

folyó OTKA kutatások

1.

Az ásványi nyersanyagtermelés és -előkészítés környezeti hatásai. OTKA T025420

 

Dr. Kovács Ferenc

1998-2000.

2.

Szénerőművek füstgáz kéntelenítéséből származó REA-gipsz és -víz jellemzőinek, a deponálás környezeti hatásainak meghatározása, a hasznosítás lehetőségei. OTKA T037390

 

Dr. Kovács Ferenc

2002-2005.

3.

Komplex többcélú optimalizálás alapjai a bányászati tervezésben OTKA T46909 2040062

 

Dr. Buócz Zoltán

2004-2007

A Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

nemzetközi kutatásai

1.

TET osztrák-magyar kutatási pályázat                A bányászat környezeti kockázatainak elemzése a Leobeni Egyetemmel közös kutatási program keretében 

 

 

2000-2001

2.

Long-term Performance of Permeable

Reactive Barriers used for the

Remediation of Contaminated

Groundwater

„Perebar” EU 5 projekt

 

2002-2003

3.

Sustainable Improvement

of Safety

of Tailings Facility

„Tailsafe” EU projekt

 

2002-2005