Műszaki Földtudományi Kar

Bányászati és Geotechnikai Tanszék

 

 

Dr. Somosvári Zsolt

Születési hely, idő: Miskolc, 1941. augusztus 30.

Beosztás: egyetemi tanár, intézetigazgató

Munkahelyei:

Idő

Beosztás

Az alkalmazó cég/intézet

1965

gyakornok

Nehézipari Műszaki Egyetem

1966 - 1970

egyetemi tanársegéd

Nehézipari Műszaki Egyetem

1970 - 1977

egyetemi adjunktus

Nehézipari Műszaki Egyetem

1977 - 1988

egyetemi docens

Nehézipari Műszaki Egyetem

1988 -

egyetemi tanár

Nehézipari Műszaki Egyetem

1987 - 1994

dékán

Miskolci Egyetem

1993 -

intézeti igazgató

Miskolci Egyetem

Szakképzettség, tudományos fokozat:

Év

Cím

Kiállító intézmény

Okl. szám

1965

bányaművelő mérnök

Nehézipari Műszaki Egyetem

185/1965

1974

a műszaki tudomány kandidátusa

Tudományos Minősítő Bizottság

6282

1987

a műszaki tudomány doktora

Tudományos Minősítő Bizottság

2275

Részvétel testületek munkájában

Időszak

Testület/Bizottság

Tagság/Tisztség

1980 - ISBM Nemzetközi Kőzetmechanikai Társaság

tag

1990 - MTA Bányászati Tudományos Bizottság

tag

1991 - Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság Bányamérnöki Albizottság

elnök

1995 - MTA BTB Geotechnikai Munkabizottság

elnök

2001 - MTA Bányászati Tudományos Bizottság

társelnök

Sikeres szakmai pályázatok, nemzetközi együttműködések: :

OTKA 2375

(1991-1994)     Komplex mérési eljárás és kiértékelés föld alatti üregek és külfejtések stabilitása és roncsolása meghatározására

FKFP 1220/1997.

(1997-2000)    Természetes hatásokkal és mesterséges tevékenységekkel érintett felszínmozgásos területek geotechnikai, geodéziai, geoinformatikai állapotvizsgálata a távlati rehabilitáció kritériumainak megállapítása érdekében

Szakmai tevékenység

Kőzetmechanika, geomechanika, geotechnika, bányakárok tudományágak és határterületeik kutatása, egyetemi oktatása, szakértői tanulmányok készítése.

Szakmai elismerések, kitüntetések:

Kiváló Munkáért 1979, 1982

Munka Érdemrend (bronz fokozat) 1985

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett 1993

Signum Aureum Universitatis 1995

Akadémiai Dij 1995

Egyetemi előadások, részvétel doktori képzésben:

Tantárgy

N/L/PhD

Félév

Heti óraszám

Geomechanika, kőzetmechanika I.

N

6

3 k + 2 g

Geomechanika, kőzetmechanika II.

N

7

2 k + 2 g

Geomechanika

N

6

3 k + 1 g

Geomechanika I.

N főiskola

3

2 k + 0

Geomechanika II.

N főiskola

4

2 + 2 g

Geomechanika, kőzetmechanika III.

N főiskola

3

2 k + 0

Geomechanika, kőzetmechanika IV.

N főiskola

4

2 + 2 g

Földalatti térségek állékonysága és biztosítása

PhD

 

2 k

Kőzetmozgás-, bányakár elemzése

PhD

 

2 k

Alagút- és bányaépités

PhD

 

2 k/3

Fontosabb publikációk:

 1. Geomechanika I., Tankönyvkiadó, Bp., 1987. p. 302.

 2. Geomechanika II. Tankönyvkiadó, Bp., 1989. p.362.

 3. Földalatti üregek állékonysága (Könyvrészlet)

 4. Hansági I.: Gyakorlati kőzetmechanika az ércbányászatban. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1985. p.105-147.

 5. Kőzethorgonyos üregbiztosítás mechanikai jellemzői (Könyvrészlet)

 6. Hansági I.: Gyakorlati kőzetmechanika az ércbányászatban. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1985. p.148-172.

 7. Theoretical and Practical Fundamental Questions of Arch Pillar Dimensioning. NME Idegennyelvű Közleményei, XXXII. 1972.

 8. Durch die Herstellung unterirdischer Hohlräume auf den Boden ausgeübten mechanischen Wirkungen. III. Internationalen Symposium für Markscheidewessen, Leoben, 1976.

 9. Determination of Elastic Characteristics of Cohesive Solis. 6th Conf. Spil Mech. and Found. Eng., Akadémia Kiadó, 1976.

 10. Bereechung der Bodensenkungen und Formänderungen durch Wasserspiegelabsenkungen. 7th Conf. on Protection Against Mine Water, Bp., 1976.

 11. Investigation of the Deterioration of the Rock-Gas System to Clarify the Cause of Rock and Gas Outbursts. Acta Geodaet, Geophys. et Montanist. Acad. Sci. Hung. Tomus 15. (2-4) pp.257-269. 1980.

 12. Surface Subsidence due to Water Level Reduction in Thorez Opencast Mine. IMWA Congr. 1982. pp.376-398.

 13. Mechanism of Rock and Gas Outbursts. Acta Geod., Geoph. et Mont. Acad. Sci. Hung. Tom 17 (1) p.29-49. 1982.

 14. Physical Reasons for the Size-Effect in Rock-Mechanical Laboratory Analyses. Acta Geodaet., Geophys. et Montanist. Hung. Vol. 18 (3) pp.247-269. 1983.

Hivatkozások: