PROJEKTMENEDZSMENT

 A tervezett fejlesztés bemutatása

A megvalósítani kívánt projekt bemutatását a kötelezően előírt tartalmi bontás szerint a következő fejezetekben mutatjuk be.

A projekt elsődlegesen a főpályázó Miskolci Egyetem és konzorciumi partnere székhelyén, Miskolcon valósul meg, ugyanakkor a szakmai együttműködések, illetve a hallgatói szolgáltatások tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megyére és az észak-magyarországi térségre is kiterjednek a szakmai tevékenységek.

  Pályázó neve Címe
Főpályázó Miskolci Egyetem 3515 Miskolc, Egyetemváros 1.
Konzorciumi partner 1 Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter 3525 Miskolc, 3530 Miskolc, Széchenyi u. 70.

  A projektszervezet felépítése

A menedzsmentet a pályázati útmutató előírásainak megfelelően alakítottuk ki, ennek eredményeképpen a menedzsment szervezetben nagy szakmai és projekttapasztalattal rendelkező személyek kerültek kiválasztásra.

Munkakörök Miskolci Egyetem  ÉM Informatikai Klaszter
Projektmenedzser
(feladatellátás heti 20 órában)
Dr. Tóth Hilda,  egyetemi docens

/CV mellékelve/

Projektmenedzser asszisztens
(feladatellátás heti 20 órában)
Berki Marianna, előadó
Pénzügyi vezető

(feladatellátás heti 20 órában)

Dr. Varga Beatrix, egyetemi docens

/CV mellékelve/

Pénzügyi asszisztens

(feladatellátás heti 20 órában)

Süveges Gábor, mesteroktató

Szakmai megvalósítás szervezete

  Feladatok A funkciót biztosító partner
Szakmai vezető

(feladatellátás heti 20 órában)

A projekt megvalósításának szakmai felügyelete, a szakmai előrehaladás nyomon követése, a koordinátorok munkájának irányítása, közreműködés a projekt beszámolóinak összeállításában, részvétel a projekttel kapcsolatos megbeszéléseken Miskolci Egyetem

Dr. Jakab Nóra, egyetemi docens

oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes

 

Szakmai vezető helyettes

(feladatellátás heti 20 órában)

A szakmai vezetővel való együttműködés a feladatok ellátásában, a konzorciumi partner szakmai tevékenységének naprakész nyomon követése, irányítása, a konzorciumi partner által végzett feladatok folyamatos összehangolása a konzorciumvezető tevékenységeivel  ÉM Informatikai Klaszter

Bodáné Tajthy Krisztina

 

 

Szakmai vezető asszisztense A szakmai vezető munkájának támogatása, szakmai adminisztrációs feladatok ellátása, közreműködés a projekt beszámolóinak összeállításában, a szakmai megvalósítás ütemtervének nyomonkövetése Miskolci Egyetem

 

Program-koordinátorok

 

Kari szintű szakmai koordinációs feladatok ellátása a teljes projektidőszak alatt Miskolci Egyetem

 

Alprojekt koordinátorok Az adott alprojekt szakmai feladatainak irányítása, a tevékenységek folyamatos ellenőrzése, a szakmai vezető felé történő beszámolás az előrehaladásról, a modulban érintett indikátorok elérésének biztosítása Miskolci Egyetem

ÉM Informatikai Klaszter

Informatikai szakértő A projekt informatikai tevékenységeinek szervezése, közreműködés a külső szállítók kiválasztásában, informatikai specifikáció összeállításában Miskolci Egyetem

ÉM Informatikai Klaszter

A főpályázó, Miskolci Egyetem részéről a projekt tevékenységeinek döntő többségét a szakterületet és annak problémáit behatóan ismerő intézményi alkalmazottak valósítják meg, ennek megfelelően meghatározó a megvalósításba bevont személyek szakmai kompetenciáinak igazolása. A pályázathoz a szakmai megvalósítók közül a kari koordinátorok önéletrajzait csatoltuk.

Szakmai megvalósítók az egyetem szervezeti egységei részéről: (CV mellékelve)

Kar Kari koordinátor
Műszaki Földtudományi Kar Dr. Mádai Ferenc
Műszaki Anyagtudományi Kar Dr. Mende Tamás
Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dr. Bányainé Dr. Tóth Ágota
Gazdaságtudományi Kar Veresné Dr. Somosi Mariann
Bölcsészettudományi Kar Dr. Szabó-Tóth Kinga
Egészségügyi Kar Dr. Fodor Bertalan
Állam- és Jogtudományi Kar Dr. Csák Csilla